Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Europa decentraal publiceert deel 4 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’

3 juni 2013Aanbestedingen

Op 1 april is de Aanbestedingswet in werking getreden. Vanaf die dag moeten alle decentrale overheden de wet en het met die wet geïntroduceerde ‘flankerend beleid’ bij al hun aanbestedingen – zowel nationaal als Europees – in acht nemen. Om decentrale overheden te ondersteunen bij al hun vragen over de toepassing van de nu ook via deze wet geïmplementeerde (Europese) aanbestedingsregels publiceert Europa decentraal vanaf 1 april in feuilletonvorm haar geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deze Europese Ster vindt u deel 4.

Actualisatie Veelgestelde vragen Bao notitie

Na inwerkingtreding van het Bao en het Bass in 2006 (de Nederlandse implementatiebesluiten van de Europese aanbestedingsrichtlijnen die nu zijn opgegaan in de Aanbestedingswet) is Europa decentraal al begonnen met het uitbrengen van een notitie Veelgestelde vragen Bao. Dit is een van de meest geraadpleegde aanbestedingsdocumenten van Europa decentraal.

Met de komst van de Aanbestedingswet en het vervallen van de Bao en Bass actualiseert Europa decentraal de informatie in deze notitie en past het naar de nieuwe wetgevende situatie aan.

Wat leest u in deel 4 van deze notitie?

Hoofdstuk 8 gaat over rechtsbescherming. In 2010 zijn de herziene Europese rechtsbeschermingsrichtlijnen in Nederland geïmplementeerd in de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira). Inmiddels is de Wira per 1 april 2013 weer ingetrokken via- en geïntegreerd in de Aanbestedingswet. In hoofdstuk 8 van deze publicatie zal niet uitgebreid ingegaan worden op de vraagstukken die in de publicatie ‘Veelgestelde vragen rechtsbescherming’ al behandeld worden. In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord of en in hoeverre de voormalige Wira, en inmiddels de rechtsbeschermingsbepalingen in de Aanbestedingswet, van elkaar verschillen. Daarnaast zullen een aantal praktijkvoorbeelden in aanvulling op de vraagstukken in de publicatie veelgestelde vragen rechtsbescherming genoemd worden.

Hoofdstuk 10 gaat over duurzaam inkopen. In dit hoofdstuk kunt u lezen wat bedoeld wordt met duurzaam inkopen, hoe je sociale- of milieucriteria kunt toepassen bij een aanbestedingsprocedure, wat bedoeld wordt met social return etc. Daarnaast komen ook de voorstellen voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aan de orde. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen op het gebied van duurzaam inkopen worden besproken.

Mist u vragen? Laat het ons weten!

Deze notitie is opgesteld op basis van vragen die Europa decentraal de afgelopen jaren heeft binnengekregen en betreft daarnaast een actualisatie van onze veelgebruikte publicatie ‘veelgestelde vragen Bao’. Het betreft echter geen statische notitie. Wanneer u vragen mist kunt u ons dit laten weten zodat wij de hoofdstukken steeds kunnen aanvullen met nieuwe vragen en antwoorden daarop.

Volgende delen

In deze Europese Ster vindt u het vierde deel van de notitie die in vijf delen wordt gepubliceerd. Het laatste deel verschijnt op 1 juli (hoofdstuk 7 en 9). Daarna is de volledige notitie op onze website terug te vinden.

Door:

Ann-Marie Kühler en Karin van den Brand, Europa decentraal

Meer informatie:

Deel 1 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2
Deel 2 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5
Deel 3 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6
Deel 4 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 10

X