Europa decentraal publiceert geactualiseerde ‘veelgestelde vragen aanbesteden’

2 april 2013Aanbesteden

Op 1 april treedt de Aanbestedingswet in werking. Vanaf die dag moeten alle decentrale overheden de wet en het met die wet geïntroduceerde ‘flankerend beleid’ bij al hun aanbestedingen – zowel nationaal als Europees – in acht nemen. Om decentrale overheden te ondersteunen bij al hun vragen over de toepassing van de nu ook via deze wet geimplementeerde (Europese) aanbestedingsregels publiceert Europa decentraal vanaf 1 april in feuilletonvorm haar geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deze Europese Ster vindt u deel 1.

Actualisatie Veelgestelde vragen Bao notitie

Na inwerkingtreding van het Bao en het Bass (de Nederlandse implementatiebesluiten van de Europese aanbestedingsrichtlijnen die nu opgaan in de Aanbestedingswet) is Europa decentraal al begonnen met het uitbrengen van een Veelgestelde vragen Bao-notitie. Deze notitie is een van de meest geraadpleegde aanbestedingsdocumenten op de website van Europa decentraal.

Met de komst van de Aanbestedingswet en het vervallen van de Bao en Bass actualiseert Europa decentraal de informatie in deze notitie en wordt de informatie over veelgestelde vragen naar de nieuwe wetgevende situatie aangepast. Waar nieuwe veelgestelde vragen zich voordoen, worden deze in de geactualiseerde notitie Veelgestelde vragen aanbesteden opgenomen.

Wat leest u in deel 1 van deze notitie?

Het eerste deel van het feuilleton bestaat uit twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden een aantal veelgestelde, algemene vragen over de werking van het aanbestedingsrecht en beleid behandeld. De informatie betreft een basale inleiding op het decentrale aanbestedingsdossier en is met name van belang voor die decentrale overheidsmedewerkers die algemene vragen hebben over het aanbestedingsrecht en beleid en de voornaamste wijzigingen die zich per 1 april 2013 voordoen. Ook biedt de informatie een introductie op de materie die in latere hoofdstukken van de notitie volgt.

Hoofdstuk 2 van de notitie heeft betrekking op de regels die gelden voor opdrachten die (gedeeltelijk) buiten het regime van de Europese aanbestedingsrichtlijnen vallen. Ook voor deze opdrachten werken in sommige gevallen Europese of nationale regels door. Omdat het voor decentrale overheden belangrijk is om te weten welke (Europese) regels gelden voor deze opdrachten en zij hierover ook veel vragen stellen bij Europa decentraal, wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de vraag welke opdrachten het betreft en welke regels en beginselen in dat geval gelden.

Mist u vragen? Laat het ons weten!

Deze notitie is opgesteld op basis van vragen die Europa decentraal de afgelopen jaren heeft binnengekregen en betreft daarnaast een actualisatie van onze veelgebruikte publicatie ‘veelgestelde vragen Bao’. Het betreft echter geen statische notitie. Wanneer u vragen mist kunt u ons dit laten weten zodat wij de hoofdstukken steeds kunnen aanvullen met nieuwe vragen en antwoorden daarop.

Volgende delen

Bij deze Europese Ster vindt u het eerste deel van de notitie die in vijf delen zal worden gepubliceerd. De volgende delen verschijnen op respectievelijk 22 april, 13 mei, 3 juni en 1 juli. Daarna zal de notitie als dynamisch document in zijn geheel op onze website terug te vinden zijn.

Door:

Ann-Marie Kühler en Karin van den Brand, Europa decentraal

Meer informatie

Veelgestelde vragen Aanbesteden hoofdstuk 1
Veelgestelde vragen Aanbesteden hoofdstuk 2