Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Europa decentraal publiceert jaarverslag

4 april 2017

15 jaar geleden is kenniscentrum Europa decentraal opgericht met als doel om decentrale overheden te informeren en adviseren over het Europees recht, en het Europabewustzijn bij deze doelgroep te vergroten. Wat het kenniscentrum ook in 2016 weer met veel plezier heeft gedaan, leest u terug in het jaarverslag.

Dienstverlening

Bent u werkzaam bij een decentrale overheid of een andere overheidsinstantie? Dan kunt u Europeesrechtelijke vragen aan Europa decentraal stellen via de helpdesk. In 2016 hadden de meeste vragen betrekking op de interne markt, denk daarbij aan aanbesteden en staatssteun. In het jaarverslag wordt hier verder op in gegaan. Ook organiseerde Europa decentraal enkele bijeenkomsten. Daarnaast gaven de adviseurs van het kenniscentrum voorlichtingen op bijeenkomsten die door de doelgroep werden georganiseerd. Benieuwd naar wat Europa decentraal voor uw bijeenkomst kan betekenen? Kijk dan op de webpagina Presentatie op Locatie.

Ook de resultaten van bijvoorbeeld de website, de Europese Ster en overige dienstverlening vindt u in het Jaarverslag.

Nederlands EU-voorzitterschap

De eerste helft van 2016 stond ook in het teken van het Nederlands EU-voorzitterschap. In het kader de Urban Agenda for the EU (UAEU) heeft Europa decentraal in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Europeesrechtelijke vraagstukken in kaart gebracht, die spelen bij gemeenten, provincies en waterschappen. De uitkomsten van het onderzoek zijn vervat in het rapport Bridge!

Door:

Lycke van Leusden

Meer informatie:

Jaarverslag 2016

X