Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Europa decentraal publiceert laatste deel ‘veelgestelde vragen aanbesteden’

1 juli 2013Aanbestedingen

Op 1 april is de Aanbestedingswet in werking getreden. Vanaf die dag moeten alle decentrale overheden de wet en het met die wet geïntroduceerd ‘flankerende beleid’ bij al hun aanbestedingen – zowel nationaal als Europees – in acht nemen. Om decentrale overheden te ondersteunen bij al hun vragen over de toepassing van de nu ook via deze wet geïmplementeerde (Europese) aanbestedingsregels publiceert Europa decentraal vanaf 1 april in feuilletonvorm zijn geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deze Europese Ster vindt u deel 5, het laatste deel.

Actualisatie Veelgestelde vragen Bao notitie

Na inwerkingtreding van het Bao en het Bass in 2006 (de Nederlandse implementatiebesluiten van de Europese aanbestedingsrichtlijnen die nu zijn opgegaan in de Aanbestedingswet) is Europa decentraal al begonnen met het uitbrengen van een notitie Veelgestelde vragen Bao. Dit is een van de meest geraadpleegde aanbestedingsdocumenten van Europa decentraal.

Met de komst van de Aanbestedingswet en het vervallen van de Bao en Bass actualiseert Europa decentraal de informatie in deze notitie en past het naar de nieuwe wetgevende situatie aan.

Wat leest u in deel 5 van deze notitie?

In hoofdstuk 7 worden vragen over uitsluiting, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria behandeld. Op het gebied van selectie- en gunningscriteria krijgt Europa decentraal jaarlijks vele vragen. De diversiteit van deze vragen is erg groot en de vragen zijn vaak zeer casuïstisch waardoor een juist antwoord om maatwerk vraagt.

Er is voor deze publicatie gekozen om een aantal algemene vragen op te nemen. Daarbij komt het onderscheid tussen de verschillende eisen aan bod en ook de voornaamste wijzigingen die met de introductie van de Aanbestedingswet zijn doorgevoerd bij de toepassing van deze criteria.

In hoofdstuk 9 (hoofdstuk 8 is al gepubliceerd op de site) gaat over het onderscheid wanneer een subsidie nog een zuivere subsidie is en wanneer een subsidie kenmerken gaat vertonen van een overheidsopdracht. In samenwerking tussen Europa decentraal en PIANOo is hierover reeds eerder een visiedocument vervaardigd.

Ook is op onze website onder het kopje subsidie en aanbesteden al veel informatie te vinden over het onderscheid tussen subsidie en opdracht.

Daarnaast heeft de VNG in 2012 een handreiking overheidsopdracht en subsidie uitgebracht. In dit hoofdstuk wordt daarom niet herhaald wat al in het visiedocument en op onze website te vinden is. Het hoofdstuk beantwoordt wel een aantal specifieke vragen met betrekking tot dit onderwerp zoals de toepassing van artikel 8 van de richtlijn, de samenloop met de definitie van publiekrechtelijke instelling, bezwarende titel en alleenrechtverlening.

Mist u vragen? Laat het ons weten!

Deze notitie is opgesteld op basis van vragen die Europa decentraal de afgelopen jaren heeft binnengekregen en betreft daarnaast een actualisatie van onze veelgebruikte publicatie ‘veelgestelde vragen Bao’. Het betreft echter geen statische notitie. Wanneer u vragen mist kunt u ons dit laten weten zodat wij de hoofdstukken steeds kunnen aanvullen met nieuwe vragen en antwoorden daarop.

Laatste deel

In deze Europese Ster vindt u het laatste deel van de notitie die in vijf delen werd gepubliceerd. Alle eerder gepubliceerde delen zullen zowel per hoofdstuk als als één integrale notitie op onze website terug te vinden zijn.

Door:

Ann-Marie Kühler en Karin van den Brand, Kenniscentrum Europa decentraal.

Meer informatie:

Deel 1 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2
Deel 2 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5
Deel 3 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6
Deel 4 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 10
Deel 5 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9

X