Europa decentraal slaat de brug tussen Europa en decentrale overheden: Bridge!

30 mei 2016Betere regelgeving

Maandag 30 mei 2016, presenteerde Europa decentraal tijdens de informele ministeriële bijeenkomst, waar de Urban Agenda for the EU (UAEA) zoals verwoord in het Pact van Amsterdam, wordt vastgesteld, het rapport Bridge! In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap en de Urban Agenda for the EU (UAEU) heeft Europa decentraal in opdracht van het ministerie van BZK de afgelopen maanden Europeesrechtelijke vraagstukken in kaart gebracht, die spelen bij gemeenten, provincies en waterschappen. De uitkomsten van het onderzoek zijn vervat in het rapport Bridge!

Negen concrete vraagstukken uit de lokale en regionale praktijk

In het rapport Bridge! worden negen concrete vraagstukken gepresenteerd. Bijvoorbeeld hoe het kan dat de staatssteunregels voor een innovatief, regionaal project soms minder subsidie toestaan dan de Europese fondsen. En hoe kunnen Europese regels over de bescherming van flora en fauna de afloop van een lokaal gebiedsontwikkelingsproject bepalen?

Met onder andere bovenstaande vraagstukken kunnen gemeenten, provincies en waterschappen in de praktijk mee te maken hebben bij het uitvoeren van Europese wet- en regelgeving. Negen vraagstukken in totaal worden dan ook uitgelicht in Bridge!. Bijvoorbeeld: Energy Store over de toepassing van de EU interne marktregels op een EU gesubsidieerd project voor innovatie, What-a-waste! over circulaire economie en Urban Habitats over energietransitie.

Ieder praktijkvoorbeeld wordt geïllustreerd aan de hand van een infographic. U kunt de voorbeelden ook in de virtuele stad op onze website bekijken.

Aanpak Bridge!

Aan de voorbeelden ligt een database-onderzoek en een uitgebreide juridische onderbouwing ten grondslag. Europa decentraal heeft een analyse uitgevoerd van trends en de ontwikkeling van vragen, die decentrale overheden stelden aan Europa decentraal in de periode 2003-2015, en van beleidsthema’s in haar vragendatabase, die relevant zijn voor de UAEU. Medewerking en inbreng van experts werkzaam bij lokale en regionale overheden en betrokken departementen, die in hun praktijk te maken hebben met Europees recht en beleid, is van essentieel belang geweest bij de totstandkoming van Bridge!

Inbreng voor betere regelgeving en UAEU

De voorbeelden kunnen worden gebruikt om de partnerschappen onder de UEAU te voorzien van inzichten over de uitwerking van Europees Recht in de praktijk. De partnerschappen kunnen op basis hiervan aanbevelingen indienen bij de Europese Commissie. Ook kunnen resultaten worden gebruikt als input voor het ‘Better Regulation’ traject van de Europese Commissie, bijvoorbeeld via het REFIT Platform (Regulatory Fitness and Performance Programme). De resultaten van Bridge! zijn openbaar en kunnen verder worden gebruikt door iedereen die geïnteresseerd is.

Door:

Lisanne Boer en Lycke van Leusden, Europa decentraal

Meer informatie:

www.europadecentraal.nl/bridge, met alle informatie over het rapport!