Europarlementariërs uiten zorgen over Privacy Shield EU-VS

10 april 2017Informatiemaatschappij

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin de leden hun bezorgdheid uiten over het Privacy Shield. Dit is een verdrag omtrent privacy tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Wat de Europarlementariërs met name zorgen baart zijn de nieuwe Amerikaanse regels die het US National Security Agency toelaten om data te delen met andere Amerikaanse organen, zonder rechterlijk toezicht.

Privacy Shield

Het EU-VS Privacy Shield werd in juli 2016 aangenomen door de Europese Commissie. Het Privacyschild behelst een kader omtrent de bescherming van persoonsgegevens van eenieder in de EU bij doorgifte naar en verwerking in de VS. Het Privacyschild schept stevige verplichtingen voor bedrijven die gegevens behandelen enerzijds, anderzijds worden de rechten van natuurlijke personen gewaarborgd.

Het Privacy Shield is de opvolger van het Safe Harbor, het vorige samenwerkingsverband tussen de EU en de VS omtrent privacy en gegevensbescherming. U kunt hier meer lezen over Safe Harbour.

Europees Parlement

Het Europees Parlement vraagt de Commissie om ervoor te zorgen dat het Privacyschild genoeg bescherming aan EU burgers biedt om te voldoen aan het Europese Handvest voor de fundamentele rechten en de nieuwe regels omtrent Privacy, de Algemene verordening gegevensbescherming. U kunt op de themapagina privacy meer lezen over deze regels.

Zorgen Europarlementariërs

In de resolutie van het Europees Parlement, welke werd aangenomen met 306 stemmen vóór, 240 tegen en 40 onthoudingen, worden een aantal zorgen uitdrukkelijk geformuleerd, namelijk:

  • de recente onthullingen over de surveillance activiteiten die werden uitgevoerd door Amerikaanse elektronische communicatiediensten op verzoek van de NSA en de FBI in 2015, tegenstrijdig met het juridische kader;
  • nieuwe regels onder de nieuwe Amerikaanse president Trump die de NSA toestaan om grote hoeveelheden persoonsgegevens te delen en te verzamelen, zonder volmacht, gerechtelijke bevelen of volmacht van het congres;
  • onvoldoende onafhankelijkheid van de Ombudsman die is opgezet door de VS. Ook heeft de nieuwe Amerikaanse regering nog geen nieuwe Ombudsman aangesteld;
  • het feit dat noch de Privacy Shield principes, noch de brieven van de Amerikaanse regering aantonen dat er effectieve gerechtelijke rechtsmiddelen bestaan voor natuurlijke personen wier gegevens worden overgebracht naar de VS.

Bronnen:

Press Release MEPs alarmed, Europees Parlement
Press release Privacy Shield, Europese Commissie

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

Privacy, themapagina Europa decentraal
From Safe Harbour to Privacy Shield, Europees Parlement