Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

European Week of Regions and Cities

15 oktober 2018

Van 8 tot en met 11 oktober 2018 vond de European Week of Regions and Cities (EWRC) plaats in Brussel. Gedurende deze week werd een groot aantal evenementen georganiseerd door regionale en lokale organisaties. Hierbij waren meer dan 600 sprekers en 6000 gasten aanwezig. Decentrale overheden zijn nauw betrokken bij het beleid van de Europese Unie.

Opening Session

De opening van de EWRC vond plaats op maandag 8 oktober in congrescentrum The Square. Bij de opening waren verschillende sprekers aanwezig, waaronder Karl-Heinz Lambertz (voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s), Corina Creţu (Eurocommissaris voor Regionaal beleid), Pavel Telička (vice-voorzitter van het Europees Parlement) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Europese Commissie). De sprekers hielden speeches over de toekomst van Europa, het Cohesiebeleid en natuurlijk de rol van de regio’s en steden. Ook werden er verschillende projecten gepresenteerd, waaronder het Road Trip Project waarbij jongeren door Europa reizen, en was er de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.

Op 9 oktober gaf de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s Karl-Heinz Lambertz tijdens de plenaire vergadering van het Comité zijn visie ‘The State of the European Union: the View of Regions and Cities’. In zijn speech gaf hij aan dat het cohesiebeleid van groot belang is voor de regio’s en dat er niet moet worden bezuinigd in de volgende meerjarenbegroting: “Because cohesion is a policy that helps our territories to develop; because cohesion is a policy for the future, designed to tackle the great challenges of our time, while also meeting day-to-day demands”, aldus Karl-Heinz Lambertz.

Nederlandse evenementen

Nederlandse decentrale overheden hebben ook verschillende evenementen georganiseerd gedurende de EWRC. Zo hield de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maandagavond een netwerkbijeenkomst waarbij onder andere Europarlementariër Lambert van Nistelrooij een toespraak hield. Op dinsdagavond vond het Oost-event plaats in het Leopold Hotel, georganiseerd door de provincies Gelderland en Overijssel. Op woensdagavond werd het Top Dutch Event georganiseerd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en Regio Randstad organiseerde deze avond het Randstad Region Dinner in het Huis van de Nederlandse Provincies.

IPO-jaarcongres

Naast de bovenstaande evenementen vond aan het einde van de European Week of Regions and Cities het IPO-jaarcongres plaats. Lees hier meer over het congres.

Door:

Marije de Jong, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

European Committee of the Regions – #EURegionsWeek puts cohesion at the heart of Europe’s Future  
Europees Comité van de Regio’s – De Europese Week van regio’s en steden
The State of the European Union: the View of Regions and Cities

X