Europees aanhoudingsbevel VK blijft geldig tot Brexit-datum

1 oktober 2018Brexit

Een Europees aanhoudingsbevel tot overlevering van personen aan het Verenigd Koninkrijk is geldig tot de uittredingsdatum van de Brexit. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Op 29 maart verlaat het VK de EU. Eerder dit jaar berichtte Europa decentraal al dat het Supreme Court, de hoogste Ierse rechter, daarover vragen had gesteld.

Prejudiciële vragen

In februari 2018 stelde het Supreme Court prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie over de geldigheid van het Europees aanhoudingsbevel in verband met de Brexit. Dit was naar aanleiding van het verzoek van het VK tot overlevering van de Ier Thomas Joseph O’Connor. Op grond van het Europees aanhoudingsbevel zou hij aan het VK overgeleverd worden om hier een celstraf van vier en een half jaar uit te zitten. De Brexit valt echter in deze periode, en door de onduidelijkheid rondom de afspraken hierover was er onzekerheid over de eerbiediging van Uniegrondrechten van burgers van de lidstaten die worden overgeleverd aan het VK.

Uitspraak van het Hof

Op 19 september deed het Hof uitspraak over deze zaak, en besloot dat het Europees aanhoudingsbevel geldig zou blijven voor het VK tot de officiële datum van de Brexit, die gepland staat op 29 maart 2019. EU-lidstaten worden tot die tijd dus geacht verzoeken tot overlevering aan het VK op grond van het Europees aanhoudingsbevel niet te weigeren. Volgens het Hof is enkel de aankondiging van een lidstaat om de EU te willen verlaten geen “uitzonderlijke omstandigheid” in de zin van het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel, op grond waarvan een aanhoudingsbevel geweigerd kan worden, en blijven de onderliggende uitgangspunten van wederzijds vertrouwen en wederzijdse erkenning tot de datum van uittreding van onverkort van toepassing.

Verder moet er volgens het Hof zorgvuldig onderzocht worden of er een risico is dat de fundamentele rechten van een persoon die is overgeleverd aan het VK, na uittreding geschonden zouden kunnen worden. Daar zijn vooralsnog echter geen aanwijzingen voor en de autoriteiten van de lidstaten moeten er dus vanuit gaan dat het VK deze rechten ook na de Brexit blijft respecteren.

In juni liet Michel Barnier, Brexit-onderhandelaar namens de EU27, weten dat het VK na de Brexit onmogelijk deel kan blijven uitmaken van het Europees aanhoudingsbevel. Het VK wil vooralsnog namelijk geen deel uitmaken van het vrije verkeer van personen, van de jurisdictie van het Hof en van het Europese Verdrag van fundamentele rechten, wat allemaal vereist is om aangesloten te kunnen blijven bij de Europese afspraken omtrent het aanhoudingsbevel. Barnier stelde destijds dat het VK niet van de voordelen van de EU kan blijven profiteren zonder deel uit te maken van het gehele EU systeem.

Brexit-loket voor decentrale overheden

In Nederland zullen niet alleen ondernemers, maar ook overheden geconfronteerd worden met de gevolgen van de Brexit. Ook zij moeten dus rekening houden met verschillende Brexit-scenario’s. Europa decentraal berichtte eerder over de wijze waarop Nederland zich voorbereidt op de Brexit. Voor informatievoorziening zijn verschillende Brexit-loketten ingericht.

Bent u een medewerker van een gemeente, provincie, waterschap, de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) of een ministerie? En heeft u een vraag over de Brexit? Dan kunt u kosteloos terecht bij het Brexit-loket voor decentrale overheden.

Ondernemingen

Nederlandse bedrijven kunnen hun vragen over de Brexit stellen bij het Brexit-loket voor ondernemingen. Daarnaast kunnen zij de Brexit Impact Scan doen. Hiermee kunnen ze eventuele onverwachte gevolgen van de Brexit voor hun onderneming inschatten. De Brexit Impact Scan wordt genoemd in de hierboven besproken mededeling (p. 9). De Commissie publiceerde tevens een factsheet, getiteld Seven things businesses in the EU27 need to know in order to prepare for Brexit.

Bron:

European Arrest Warrants apply until Brexit date, says ECJ, Politico

Door:

Sharon Smedes en Chris Koedooder, Europa decentraal

Meer informatie:

Brexit-loket, Europa decentraal

Europees aanhoudingsbevel leidt tot prejudiciële vragen over Brexit, nieuwsbericht Europa decentraal