Europees akkoord voor standaard e-factuur

Er komt een nieuwe standaard voor e-facturen. Een eenduidige uitwisseling van e-facturen tussen (decentrale) overheden en leveranciers wordt hiermee geïntroduceerd. Het European Committee for Standardisation (CEN) heeft onlangs de nieuwe standaard ontwikkeld. Op den duur zal deze ook gaan gelden voor bedrijven onderling.

E-factuur en de relevante wet- en regelgeving

E-factureren is het elektronisch versturen en ontvangen van facturen. Een digitaal bestand (maar geen pdf) dat automatisch verzonden en ingelezen kan worden door factureringssystemen.

In april 2015 trad de richtlijn 2014/55 inzake elektronische factureringen voor overheidsopdrachten in werking. Met deze richtlijn moet onderlinge uitwisseling en communicatie tussen de huidige verschillende nationale aanbestedingssystemen in lidstaten bevorderd worden. Hiermee tracht de EU een einde te maken aan de rechtsonzekerheid, extra exploitatiekosten voor marktdeelnemers en buitensporige complexiteit.

Omzettingstermijn

De verplichtingen uit de richtlijn moeten uiterlijk 27 november 2018 in nationale wetgeving zijn omgezet. Dit betekent dat decentrale overheden voor die tijd al hun facturen voor de uitvoering van overheidsopdrachten elektronisch factureren. Daarbij moeten leveranciers van de Rijksoverheid al sinds 1 januari 2017 bij nieuwe inkoopovereenkomsten e-facturen sturen. In rechtsoverweging 35 en art. 3 van de richtlijn worden de Europese normen van deze e-facturen vastgesteld op basis waarvan overheden verplicht zijn e-facturen te accepteren. Daarbij wordt in art. 3 de normalisatie-organisaties verzocht om te zoeken naar een Europese norm voor elektronische facturering. In Nederland heeft het Normalisatie-instituut (NEN) meegewerkt binnen het CEN via de commissie ‘Elektronisch factureren’.

Huidig gebruik van e-facturatie

De VNG, het IPO en de UvW hebben met het Ministerie van Economische Zaken ook afgesproken om niet tot 2018 te wachten, maar een versnelde implementatie van e-facturering te stimuleren. Er is immers doorlooptijd benodigd, maar ook kan zo eerder geprofiteerd worden van de voordelen. Door Logius wordt een lijst bijgehouden met de stand van zaken omtrent e-facturatie bij (decentrale) overheden. Zie hier een link naar de betreffende lijst.

Nieuwe EU-standaard

Door de nieuwe EU-standaard hoeft er niet langer discussie te ontstaan tussen leveranciers en (decentrale) overheden over hoe hun facturen eruit behoren te zien. Daarbij is er meer duidelijkheid voor de ICT-partners en de beheerders van de netwerken voor e-factureren. Ook maakt de adoptie van de standaard een groei van e-factureringen mogelijk.

Door:

Stijn Bijleveld en Tessa de Vries, Europa decentraal

Bronnen:

EU-standaard voor kern e-factuur goedgekeurd, PIANOo
Elektronisch factureren (1), European Committee for Standardization
Elektronisch factureren (2), European Committee for Standardization

Meer informatie:

Richtlijn 2014/55
E-factureren, Europa decentraal
Europese verdragsbeginselen, Europa decentraal
Notitie over de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal
Advies VNG bevorderen digitaal factureren