Europees cohesiebeleid helpt crisis te doorstaan

25 april 2013

De Europese Commissie presenteerde op donderdag 18 april een overzicht van de werking van Europese structuurfondsen in de lidstaten van de Europese Unie. Het strategische rapport over de uitvoering van de cohesiebeleidprogramma’s voor de periode van 2007-2013 bundelt beschikbare informatie uit de verschillende lidstaten, in de meeste gevallen tot eind 2011.

Voordat het huidige programma in 2015 afloopt, hebben investeringen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds reeds geleid tot vooruitgang en verbeteringen voor veel burgers.

Het rapport van de Europese Commissie rapporteert per lidstaat over het behalen van de doelstellingen. De Commissie moedigt lidstaten aan om vooral resultaten te meten in de belangrijkste sectoren: innovatie, spoor, energie, duurzaam stadsvervoer, werkgelegenheid en onderwijs.

Uit het rapport blijkt dat investeringen vanuit de structuurfondsen ervoor zorgden dat:

– 1,9 miljoen mensen toegang hebben tot een breedbandverbinding;
– 2,6 miljoen extra mensen toegang hebben tot watervoorzieningen. Het aantal mensen dat toegang heeft tot afvalwaterprojecten is gestegen met 5,7 miljoen.
– er 460 kilometer aan trans-Europese wegen en 334 kilometer aan trans-Europese sporen bestaat;
– 2,4 miljoen mensen een nieuwe baan vonden.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

RegioFlits: laatste nieuws over het regionaal beleid van de EU, 22-4-2013

Meer informatie:

Strategisch rapport cohesiebeleidprogramma’s
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Cohesiefonds
Europees Sociaal Fonds