Europees energie efficiëntie fonds biedt hulp bij financieringsaanvraag

28 november 2016Regionaal beleid en fondsen

Het Europees energie efficiëntie fonds (EEEF) heeft een technische assistentie faciliteit geopend. Provincies, gemeenten en andere publieke autoriteiten kunnen t/m 23 december 2016 via het EEEF deze technische assistentie aanvragen. Het EEEF biedt hulp aan ambitieuze publieke begunstigden bij de ontwikkeling van duurzame energie investeringsprogramma’s.

Technische assistentie

Het EEEF heeft dit nieuwe assistentie middel opgezet ter ondersteuning van ambitieuze publieke begunstigden bij het ontwikkelen van rendabele duurzame energie investeringsprogramma’s. De te financieren projecten moeten gerelateerd zijn aan de energie efficiëntie sector, kleinschalige hernieuwbare energie en /of openbaar vervoersinitiatieven. De technische assistentie faciliteit heeft als doel om het gat tussen duurzame energie plannen en daadwerkelijke investeringen te dichten. Het EEEF bewerkstelligt dit door de ondersteuning van allerlei activiteiten die nodig zijn ter voorbereiding van investeringen in duurzame energie projecten.

Voorwaarden

Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn haalbaarheidsstudies, energieaudits of juridische hulp.  Aanvragers die in aanmerking komen zijn regio’s, provincies, gemeenteraden, universiteiten, ziekenhuizen en andere publieke entiteiten binnen de EU-lidstaten. Zoals gezegd gaat het om projecten in de sectoren van energie efficiëntie, kleinschalig hernieuwbare energie, en/of openbaar (stedelijk) vervoer. Meer informatie over de voorwaarden leest u hier.

Consultants

Het EEEF ondersteunt begunstigden o.a. door het toewijzen van adviseurs, het dekken van directe personeelskosten of verplichte juridische kosten van de aanvragers. Het EEEF selecteert geschikte experts, met gedegen kennis en ervaring, via een aanbestedingsproces en wijst deze vervolgens toe aan relevante investeringsprogramma’s.  Het investeringsbedrag voor projecten moet tussen de 5 en 25 miljoen euro liggen.

Deadline

De deadline voor het aanvragen van technische assistentie is 23 december 2016. Het aanvraagformulier en verdere informatie is hier te downloaden.

EEEF

Het EEEF is een innovatief publiek-privaat partnerschap, gewijd aan het beperken van klimaatverandering door het stimuleren van energie efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie. Het EEEF richt zich vooral op het financieren van energie besparende initiatieven, lokale en regionale autoriteiten zijn hierbij hun doelgroep. Het fonds is opgericht in 2007 door de Europese Commissie in samenwerking met de Europese investeringsbank.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bron:

Nieuwsbericht, Eurocities

Meer informatie:

Europees energie efficiëntie fonds (EEEF)
Technische Assistentie faciliteit, EEEF