Europees Hof: vrijstelling van onroerendezaakbelasting is staatssteun

20 oktober 2014

Vrijstelling van de onroerendezaakbelasting voor een overheidsonderneming levert in principe staatssteun op. Dat heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld. Decentrale overheden moeten dus oppassen met het vrijstellen van onroerendezaakbelasting aan ondernemingen die in handen zijn van de overheid.

Prejudiciële vraag

Het Hof kwam deze maand tot dit oordeel in de Spaanse zaak Navantia. Hierbij ging het om een scheepswerf die op het grondgebied van de gemeente Terrol ligt. De Staat had de onroerendezaakbelasting doorberekend aan Navantia. Het bedrijf heeft verzocht om een vrijstelling van deze belasting. Aan het Hof is uiteindelijk een zogenoemde prejudiciële vraag gesteld. De vraag daarbij was of een dergelijke vrijstelling van onroerendezaakbelasting van grond van de gemeente, die ter beschikking is gesteld aan een onderneming, aan te merken als staatssteun?

Selectief niet-marktconform voordeel

Het Hof kwam tot het oordeel dat de vrijstelling tot een verlichting van de lasten leidt die normaal gezien drukken op het budget van ondernemingen zoals Navantia. Tevens oordeelde het Hof dat vrijstelling van de onroerendezaakbelasting geen algemene maatregel is die zonder onderscheid van toepassing is op alle marktdeelnemers. Vrijstelling voor één onderneming levert daarom een selectief, niet-marktconform voordeel op. Beide punten vormen criteria voor staatssteun.

Openbaredienstverplichtingen

In de zaak werd door de Staat aangevoerd dat Navantia prestaties verricht in het kader van openbaredienstverplichtingen. De vrijstelling van de belastingplicht zou dus niet als een niet-marktconform voordeel gezien moet worden. Dit argument ging echter niet op. Het Hof zag geen verband tussen de vrijstelling en de door Navantia verrichte openbaredienstverplichtingen.

Nederlandse decentrale relevantie

In Nederland wordt onroerendezaakbelasting aan gemeenten betaald. Bovenstaande uitspraak bevestigt dat het oppassen is voor gemeenten wanneer zij ondernemingen vrijstellen van deze belasting. Hoewel het een overheidsbedrijf is dat in handen is van de gemeente zelf, kan een belastingvrijstelling alsnog staatssteun opleveren.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Charlotte Vroege, Europa decentraal

Bron:

Arrest van het Hof van Justitie

Meer informatie:

Nieuws, Commissie onderzoekt vrijstelling vennootschapsbelastingplicht Nederlandse overheidsbedrijven, Europa decentraal
Staatssteun, Europa decentraal