Nieuws

Publicatie: 11 januari 2021

Door:


In december lanceerde de Europese Commissie het Europees klimaatpact, dat als doel heeft om belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld betrekken bij klimaatmaatregelen en duurzamer gedrag te stimuleren. Iedereen moet een rol gaan spelen bij de ontwikkeling van nieuwe klimaatacties, het delen van informatie, het lanceren van burgerinitiatieven en het verspreiden van oplossingen die anderen inspireren.
 

Informatie uitwisseling

Als onderdeel van de Europese Green Deal biedt het klimaatpact een online platform om informatie uit te wisselen, te discussiëren over en actie te ondernemen tegen de klimaatcrisis. Het Europees klimaatpact moet informeren, inspireren en de samenwerking bevorderen tussen mensen en organisaties, variërend van nationale, regionale en lokale overheden tot bedrijven, vakbonden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, onderzoeks- en innovatie-instellingen, consumentenorganisaties en individuele burgers.

Groeiende klimaatbeweging

De Commissie wil door middel van het klimaatpact een groeiende Europese klimaatbeweging op gang brengen. Ze benadrukt het belang van nauwkeurige informatieverstrekking om disinformatie te bestrijden en mythes te ontkrachten. In de beginfase wordt er gefocust op vier actiegebieden: groene zones, groene mobiliteit, efficiënte gebouwen en groene vaardigheden.

Ambassadeurs

De Europese Commissie heeft een oproep gedaan aan personen en organisaties om ambassadeurs van het Europees klimaatpact te worden. De rol van deze ambassadeurs is om het goede voorbeeld te geven en hun gemeenschappen of organisaties te betrekken bij de klimaatactie. Een speciaal secretariaat zal onder leiding van de Commissie zorgen voor de uitvoering van het pact.

Meer informatie is te vinden op de website van het Europees klimaatpact.

Bron:

Het Europees klimaatpact: burgers in staat stellen te bouwen aan een groener Europa, Europese Commissie

Meer informatie

Europees klimaatpact, Europese Commissie