Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Europees Pact voor de Jeugd

23 november 2015Overige onderwerpen

De Europese Commissie heeft op 18 november jl. een Europees Pact voor de Jeugd gelanceerd op de Enterprise 2020 Summit. Meer jonge Europeanen moeten aan het werk. Door middel van samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, moet onderwijs gestimuleerd worden en meer werkgelegenheid voor jongeren gecreëerd worden. Decentrale overheden worden opgeroepen om samen te werken met het bedrijfsleven en om actie te ondernemen.

Wat houdt het Europees Pact voor de Jeugd in?

Het Europees Pact voor de Jeugd is een inzet van de Europese Unie en het bedrijfsleven om samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven en onderwijs te stimuleren en werkgelegenheid voor jongeren te vergroten. Het pact is een initiatief van CSR Europe, een Europees zakelijk netwerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het pact heeft als doel om Europa te oriënteren op jeugd en innovatie door het creëren van een eerlijke cultuur tussen het bedrijfsleven, onderwijs en jongeren. Het Pact is gelanceerd op de Enterprise 2020 Summit, een initiatief van CSR Europe om het bedrijfsleven aan te moedigen om bij te dragen aan het bereiken van de Europese 2020 doelstellingen. Maar ook decentrale overheden kunnen helpen.

Voor wie is het Pact?

Het Europees Pact voor de Jeugd staat open voor alle belanghebbenden. Bedrijven, onderwijsinstellingen, (decentrale) overheden en steden: iedereen die de doelstellingen van het Pact ondersteunt, wordt aangemoedigd om deel te nemen. Beleidsmakers en het bedrijfsleven moet samen gaan werken om een eerlijke en billijke cultuur van samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en de jeugd in Europa te creëren.

Taken (decentrale) overheid onderwijs:

Doordat gemeenten directe taken en verantwoordelijkheden hebben op het onderwijsgebied, kunnen zij innovatieve activiteiten binnen het onderwijs stimuleren. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld via hun sociaal beleid stimuleren om werkgelegenheid van jongeren binnen de gemeente te vergroten, bijvoorbeeld via de Participatiewet. Financiële middelen om gemeenten te helpen worden ook geboden: via het Europees Sociaal Fonds kunnen gemeenten middelen aanvragen om de werkgelegenheidskansen te verbeteren.

Enterprise 2020 Manifesto

Het Europese Pact voor de Jeugd is gelanceerd op de Enterprise 2020 Summit. De Summit is de laatste stap van initiatieven die deel zijn van het Enterprise 2020 Manifesto. In dit Manifesto worden het bedrijfsleven en (decentrale) overheden opgeroepen om samen te werken en de komende 5 jaar actie te ondernemen. Werkgelegenheid voor Jeugd valt onder een van deze punten. De strategische prioriteiten zijn:

1. Het vooropstellen van inclusie en het verbeteren van de arbeidskansen op verschillende niveaus.
2. Het stimuleren van bedrijven om samen met gemeenten, steden en regio’s bij te dragen aan het ontwikkelen en implementeren van nieuwe duurzame productie, consumptie en levensonderhoud.
3. Het centraal stellen van transparantie en respect voor mensenrechten in bedrijven.

Door:

Lukas Ament en Lisanne Boer, Europa decentraal

Bron:

Press release, European Commission

Meer informatie:

CSR Europe
Enterprise 2020 Summit
Werkgelegenheid en sociaal beleid, Europa decentraal

X