Europees Parlement buigt zich over knelpunten structuurfondsen

19 oktober 2015

Tijdens de hoorzitting over simplificatie van de structuurfondsen in de commissie regionale ontwikkeling in het Europees Parlement op 15 oktober zorgden drie onderwerpen voor een stevig debat: de meerfondsenbenadering, de audit en het verminderen van de foutenpercentage.

De Europarlementariërs hadden sprekers uitgenodigd die praktijkervaring hebben met de structuurfondsen, om zo kennis uit te wisselen.

Meerfondsenbenadering

Anna Maria Candela van de Italiaanse regio Apulië vertelde over de ervaringen met de meerfondsenbenadering – het gebruik van meerdere fondsen voor hetzelfde project: “Vanwege de verschillende regels en eisen van de fondsen is meer afstemming zeer wenselijk.” Georg Ris van de Management-Autoriteit van de Duitse regio Baden Württemberg liet in zijn presentatie ook een aantal voorbeelden zien van knelpunten waar organisaties en bedrijven tegenaan lopen bij een meerfondsenbenadering.

Audit

Ook op het gebied van audits ziet Candela nog veel ruimte voor verbetering: “Je ziet nog steeds meerdere audits door verschillende instanties. Elke 3 maanden een audit is voor kleinere bedrijven en organisaties niet op te brengen.” Zij pleit dan ook om eerst te kijken naar een  betere afstemming van de procedures, en daarna pas de regelgeving aan te passen.

Foutenpercentage

Angelika Poth-Mögele van de Council of European Municipalities and Regions (CEMR) benoemde de knelpunten bij audit ook in haar presentatie. Als oplossingen noemde ze het hanteren van een toegesneden aanpak per lidstaat, de introductie van een Single Information, Single Audit (SISA) systeem, en regels die halverwege de programmaduur worden doorgevoerd niet met terugwerkende kracht laten gelden. Daarnaast benadrukt ze het verschil tussen fraude en fouten, en dat daar een proportionele reactie op moet komen.

De woordvoerder van de Europese Commissie reageerde korzelig op de kritiek op de auditprocedure. Volgens hem zijn de hoge foutenpercentages bij de structuurfondsen juist een reden om de auditregels niet te versoepelen.

Gebrek aan flexibiliteit

Poth-Mögele van de CEMR noemde tevens het gebrek van flexibiliteit bij de fondsen als verbeterpunt. Ze gaf Nederland als voorbeeld: “Bij besteding van het EFRO-fonds in Nederland moest de prioriteit ‘innovatie’ zich focussen op kennisoverdracht, er was daar geen ruimte voor een lokale focus.”

Europarlement

Na de presentaties konden de Europarlementariërs reageren. Europarlementariër Mercedes Bresso (S&D/Italië): “Door de verschillende regels van de fondsen is het moeilijk om een meerfondsenbenadering te realiseren.” Haar collega’s in de commissie regionale ontwikkeling roept ze op om voor de volgende periode te focussen op afstemming van de regels, ook al gaat het om verschillend beleid. Europarlementariër Jan Olbrycht (EVP/Polen) was uitgesprokener: “Er moet één auditinstantie zijn, anders kan je niet een meerfondsenbenadering hebben.”

Decentrale overheden

Voor meer inhoudelijke informatie en vragen over beschikbaarheid van Europese subsidies voor decentrale overheden kunt u terecht bij VNG Directie Europa en bij de Nederlandse regio’s (NoordOostWestZuid).

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies