Europees Parlement: Duitse tolheffing schendt alsnog Europese non-discriminatieregels

Het Europees Parlement heeft in grote meerderheid besloten dat het Duitse nieuwe tolheffingssysteem tot discriminatie zal leiden en dus het EU non-discriminatie beginsel schendt. De Duitse regering heeft in januari 2017 een beslissing genomen omtrent tolheffing. Vanaf 2019 zouden automobilisten tol gaan betalen op de Duitse snelwegen. Voordat dit besluit werd genomen bestond veel commotie over de heffingen. Zou de tol in strijd zou zijn met de Europese regels? Het Europees Parlement heeft zich hier nu ook over uitgesproken.

Voorgeschiedenis

De oorspronkelijke Duitse tolheffing regeling werd aangenomen in 2015. Met deze regeling werd aan Duitse automobilisten de mogelijkheid gegeven om hun tolbijdrages af te trekken van de te betalen verkeersbelasting. Omdat buitenlandse automobilisten niet ditzelfde voordeel konden genieten ontstond een inbreuk op de Europese non-discriminatieregels. De Europese Commissie lanceerde een inbreukprocedure tegen Duitsland. Deze inbreukprocedure werd later opgeschort om tot een akkoord te komen.

Nieuwe regeling

Na de inbreukprocedure paste Duitsland de oorspronkelijke voorstellen aan. De compensatie die Duitse automobilisten genoten zou veranderd worden. Hier werd een akkoord over bereikt met de Commissie. Deze herziene en door de Commissie goedgekeurde regels zijn volgens het Europees Parlement echter alsnog in strijd met de non-discriminatieregels. Omdat de Duitse automobilisten vooralsnog geen bijkomende last opgelegd krijgen, ontstaat er een indirecte discriminatie op basis van nationaliteit. Wanneer bijvoorbeeld een Nederlandse automobilist over de Duitse wegen rijdt, zal hij of zij in verhouding meer moeten betalen dan een Duitse automobilist.

Verzoek aan Commissie om uitleg

Omdat volgens het Parlement de Duitse tolheffingsregels nog altijd strijdig zijn met de Europese regels, verzoeken zij de Commissie om uitleg. De parlementsleden vragen zich af het bereiken van een akkoord over het wijzigen van de regels wel genoeg was om de inbreukprocedure tegen Duitsland op te schorten. De inbreukprocedure was namelijk juist vanwege exact dezelfde bezorgdheden over potentiële discriminatie ingezet

Decentrale relevantie

In de gemeenten langs de Nederlands-Duitse grens heerst onrust over het geplande tolgeld voor personenauto’s. Het Duitse plan tot tolheffing op alle wegen zou zorgen voor grote nadelen voor het toerisme, de arbeidsmarkt en voor de samenwerking van ziekenhuizen en onderwijs in de grensstreek.

Door:

Tessa de Vries en Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Europees Parlement

Meer informatie:

Vervoer, Europa decentraal
Vrij Verkeer, Europa decentraal
Grensoverschrijdende Samenwerking, Europa decentraal
Nieuwsbericht, Europa decentraal