Nieuws

Publicatie: 1 april 2019

Door:


Het Europees Parlement is vorige week tijdens de plenaire vergadering akkoord gegaan met de laatste vier voorstellen uit het Clean Energy Package van de Europese Commissie.

Clean Energy Package

Het Clean Energy Package is een wetgevingsproject van de Europese Commissie. De eerste helft van dit pakket is eind 2018 in werking getreden. Deze eerste helft bestaat uit de verordening met betrekking tot de governance van de Energie-unie en de vernieuwde richtlijnen energieprestaties van gebouwen, hernieuwbare energie en energie-effici├źntie.

Laatste voorstellen

De vier voorstellen waar het Europees Parlement afgelopen week mee akkoord is gegaan zien allen toe op de Europese elektriciteitsmarkt. Zo wordt met de elektriciteitsrichtlijn bijvoorbeeld vergrootte concurrentie tussen energieleveranciers beoogd en is in de elektriciteitsverordening opgenomen dat capaciteitsmechanismen voor energiecentrales met een uitstoot van meer dan 550 gram CO2 per kWh (met name kolencentrales) na 2025 niet meer in aanmerking kunnen komen voor vergoedingen voor het beschikbaar houden van productiecapaciteit.

Verdere procedure

Nu het Europees Parlement akkoord is gegaan met de vier voorstellen zullen deze na goedkeuring in de Raad door de EU-lidstaten, die wordt verwacht in mei, officieel in werking treden. Voor de elektriciteitsrichtlijn geldt dat deze twaalf maanden na inwerkingtreding dient te zijn omgezet in nationale wetgeving.

Bron

Clean Energy for All Europeans: Commission welcomes European Parliament’s adoption of new electricity market design proposals, persbericht Europese Commissie, 26 maart 2019.

Meer lezen:

Energie en klimaat, Milieuverkenner, Kenniscentrum Europa Decentraal
Clean Energy Package, Milieuverkenner, Kenniscentrum Europa Decentraal
Clean Energy Package uitonderhandeld, Kenniscentrum Europa Decentraal