Europees Parlement geeft groen licht voor handelsverdrag CETA

Het Europees Parlement heeft de handelsovereenkomst tussen Canada en de EU goedgekeurd, met 408 stemmen vóór en 254 tegen. Het handelsverdrag zorgt ervoor dat het straks gemakkelijker is om te opereren op de Canadese markt en vice-versa. Het Parlement was de laatste Europese instantie die het verdrag moest goedkeuren. Dankzij de goedkeuring kan het verdrag deels geïmplementeerd worden in april 2017. Een deel moet ook nog geratificeerd worden door de lidstaten.

Canada en de EU

Het handelsverdrag biedt veel mogelijkheden voor Europese bedrijven en organisaties. Canada is al jaren een belangrijke handelspartner voor de EU, en volgens de Europese Commissie kan dit dankzij het verdrag alleen maar toenemen. Enkele feiten op een rij:

  • Canada was de twaalfde grootste handelspartner van de EU in 2015;
  • voor Canada was de EU tweede grootste handelspartner in 2015;
  • de EU importeerde in 2015 voor € 28,3 miljard en exporteerde € 35,2 miljard naar Canada;
  • Canada staat op de vierde plek voor investeringen van Europese bedrijven (€ 274,7 miljard in 2015).

Procedure

De onderhandelingen tussen de EU en Canada hebben een aantal jaren in beslag genomen. Hieronder een tijdlijn van de belangrijkste bevindingen:

  • 2009: het startsein voor de onderhandelingen tussen de EU en Canada;
  • 2013: de hoofdlijnen van het handelsverdrag waren gevormd;
  • 2014: CETA is formeel vastgelegd door beide partijen;
  • 2016: in februari werd het besluit genomen omtrent het Investment Court System (ICS);
  • 2016: in oktober heeft de Raad van de EU (de Raad) het akkoord geratificeerd.

Vertraging door uitgebreide procedure

In het oorspronkelijke plan moesten zowel de Raad als het Parlement hun uitspraken voor het einde van 2016 klaar hebben liggen. De Commissie besloot echter in juli 2016 om een zogenaamde uitgebreide procedure te hanteren. Dit houdt in dat naast de originele instanties, ook elke lidstaat apart goedkeuring moet geven. Door het verzet van de Belgische regio Wallonië zorgde dit voor wat vertraging.

CETA

Het handelsverdrag tussen de EU en Canada bestaat uit een liberalisatie tussen de handel van goederen en diensten tussen de deelnemende partijen. Dit houdt in dat er geen invoerrechten meer betaald hoeven te worden door beide partijen. De liberalisering zal echter worden beperkt tot de publieke diensten, de transportsector en de landbouwsector.

Daarnaast wordt er met de implementatie van het handelsverdrag een nieuwe manier van investeringsbescherming gehanteerd. Dankzij het Investment Court System (ICS) wordt het recht van overheden om regelgevend op te treden bij investeringsgeschillen beschermd. Daarnaast worden gekwalificeerde rechters benoemd en transparante procedures gebruikt om het verdrag te handhaven.

Wat betekent CETA voor u?

Vanaf april 2017 kan CETA mogelijk invloed hebben op de decentrale overheden. Wanneer een decentrale overheid actief is op de handelsmarkt, kan zij in aanraking komen met de Canadese markt. Canadese bedrijven kunnen zich ook inschrijven voor overheidsopdrachten. Zo is er in het handelsverdrag een hoofdstuk (19) opgenomen betreffende aanbestedingen, waardoor het makkelijker is voor Canadese ondernemingen om mee te dingen naar overheidsopdrachten. Mocht u een vraag hebben over CETA of de decentrale invloed van handelsverdragen, neem dan contact op met onze helpdesk.

Door:

Pierre Kas, Europa decentraal

Bronnen:

CETA, EuropaNu
CETA: creating opportunities for EU businesses in Canada, Europees Parlement
CETA-verdrag, Europese Commissie 

Meer informatie:

Witte rook voor CETA, nieuwsbericht Europa decentraal
Europese Commissie presenteert voorstel Investment Court System onder TTIP, nieuwsbericht Europa decentraal
ISDS, Europa decentraal
TTIP, Europa decentraal