Europees Parlement herschrijft voorstel biologische landbouw

19 oktober 2015

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft op 13 oktober ingestemd met een groot aantal aanpassingen op het voorstel van de Europese Commissie over biologische landbouw. Het voorstel komt in grote lijnen overeen met het rapport dat Hester Maij in 2014 heeft uitgebracht in het Comité van de Regio’s.

Gedeputeerde Hester Maij van de provincie Overijssel was in 2014 als lid van het Europees Comité van de Regio’s, rapporteur biologische landbouw. Namens het Comité van de regio’s heeft ze een advies uitgebracht als reactie op het voorstel van de Europese Commissie van maart 2014.

Nieuwe verordening

Het voorstel van de Europese Commissie is een wijziging van de bestaande verordening van biologische landbouw. Met het nieuwe voorstel wil de Commissie de regels aanscherpen, concurrentie bevorderen en het consumentenvertrouwen in biologische producten vergroten.

Het Comité van de Regio’s en de Landbouwcommissie van het Europees Parlement zijn het echter niet helemaal eens met de manier waarop de Commissie dit wil bereiken. Het Comité van de Regio’s waarschuwde met het adviesrapport in december 2014 dat het voorstel van de Commissie juist tot een daling van de biologische productie in Europa kan leiden.

Pesticiden

De Commissie wil bijvoorbeeld het pesticidegebruik in de biologische landbouw aan banden leggen, door over te gaan van een systeem van inspanningsverplichting naar een systeem van resultaatverplichting. Hierbij zou een drempel voor niet-toegelaten stoffen in biologische producten worden ingevoerd.

Het Comité was de Regio’s ziet geen heil in een apart systeem van resultaatverplichting voor de biologische sector en is van mening dat alle Europese voedsel aan dezelfde voedselveiligheidsvoorschriften moet voldoen. De Landbouwcommissie van het Europees Parlement is dezelfde mening toegedaan.

De Landbouwcommissie geeft de Europese Commissie de mogelijkheid om na 2020 met een nieuw voorstel te komen om een drempel voor niet-toegelaten stoffen in te voeren, zolang boeren worden gecompenseerd voor onoverkoombare besmetting.

Parallelle landbouw

De Commissie heeft in zijn voorstel gepleit voor afschaffing van parallelle landbouw: biologische en non-biologisch landbouw in hetzelfde bedrijf. Rapporteur Maij zei in een interview vorig jaar: “De Europese Commissie vindt dat een agrariër de keuze moet maken tussen biologisch of niet, en schaft gemengde bedrijven af. Daarmee belemmert Europa de natuurlijke kruisbestuiving tussen beide vormen van landbouw”.

In het advies dat Maij namens het Comité heeft geschreven, staat dan ook dat parallelle landbouw behouden moet blijven. De landbouwcommissie van het Europees Parlement is het hiermee eens, zolang de biologische en niet-biologische activiteiten strikt van elkaar gescheiden zijn.

Vervolg

De rapporteur in het Europees Parlement Martin Häusling (Groenen/Duitsland) heeft van de Landbouwcommissie het mandaat gekregen om, samen met de schaduwrapporteurs, te onderhandelen met de Raad en de Commissie (de Trilogen). Vervolgens stemt het Europees Parlement tijdens een plenaire sessie over het voorstel.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Persbericht Organic food: boosting EU production and enhancing consumer trust, Europees Parlement
Artikel Commission’s proposal for stricter thresholds in organic farming opposed, Euractiv
Artikel ‘Hester Maij: “Als ambassadeur van de regio’s weten wij waar het Europese voorstel voor de biologische landbouw hapert”’, Europese Ster
Briefing Organic farming legislation, Europees Parlement
Nieuwsbericht Regio’s waarschuwen: EU-plannen schadelijk voor florerende biologische sector , Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Persbericht & voorstel ‘Voorstel van de Commissie voor meer en betere biologische producten’, Europese Commissie