Europees Parlement keurt wijzigingen richtlijn milieueffect beoordeling goed

31 maart 2014Milieu

Het Europees Parlement heeft de gewijzigde Europese richtlijn over milieueffectbeoordelingen (MER-richtlijn) goedgekeurd. De wijzigingen moeten milieueffectbeoordelingen verduidelijken en verzekeren dat rekening wordt gehouden met biodiversiteit en klimaatveranderingen. Voor decentrale overheden is deze richtlijn van belang omdat zij bij fysieke projecten door milieueffectbeoordelingen rekening moeten houden met de impact van het project op het milieu.

De Europese MER-richtlijn is geïmplementeerd in onze nationale wetgeving en heeft daarom veel invloed op de praktijk van decentrale overheden. Ook moet het publiek bij een milieueffectbeoordeling worden betrokken.

Wat is MER?

Bij fysieke projecten met een mogelijk grote impact op het milieu moet een milieueffectrapportage worden opgesteld. Deze milieueffecten moeten al tijdens de voorbereiding van de plannen en programma’s in beeld worden gebracht. Dit gebeurt in de vorm van een milieueffectrapport. Hierdoor moeten (decentrale) overheden rekening houden met milieueffecten voordat definitieve beslissingen worden genomen.

Achtergrond

De Europese Commissie publiceerde op 26 oktober 2012 een voorstel tot wijziging van de MER-richtlijn. Deze wijzigingen moeten de kwaliteit van de milieueffectbeoordelingen verbeteren, de procedures van die beoordelingen stroomlijnen en de samenhang met overige wetgeving versterken.

Wijzigingen

Door de voorgestelde wijzigingen moet bij een milieueffectbeoordeling rekening worden gehouden met nieuwe milieufactoren als biodiversiteit en klimaatverandering. Daarnaast moet de nieuwe richtlijn de methodes voor het uitvoeren van een milieueffectbeoordeling verduidelijken. Verder moet het publiek bij een milieueffectbeoordeling worden betrokken via een centrale webportal.

Functionele scheiding

Lidstaten zullen een functionele scheiding moeten invoeren tussen de bevoegde autoriteit die vergunningen voor een project verleent en de projectontwikkelaar om de objectiviteit van een milieueffectbeoordeling te verzekeren. Verder moeten milieueffectbeoordelingen informatie gaan bevatten over bijvoorbeeld de cumulatie van projecten. Zo moet worden voorkomen dat ontwikkelaars grote projecten gaan splitsen in kleine projecten om zo onder de drempelwaarden voor een milieueffectbeoordeling te blijven.

Schaliegas

Ondanks het verzoek van het Parlement is er in de richtlijn geen verplichting opgenomen om een milieueffectbeoordeling uit te voeren voor het boren naar schaliegas. Overheden moeten wel rekening gaan houden met bepaalde aspecten van gasprojecten. Met name moet rekening worden gehouden met gezondheidsrisico’s door watervervuiling, het gebruik van water en grond en de kwaliteit en herstelcapaciteiten van ondergronds water.

Definitieve vaststelling

Er wordt verwacht dat de Europese Raad ook met de voorgestelde wijzigingen van de richtlijn zal instemmen. Na de definitieve vaststelling van de richtlijn hebben de lidstaten 3 jaar de tijd om de richtlijn te implementeren.

Door:

Merit van Veen en Lisanne Vis-Boer.

Bronnen:

Persbericht, Europees Parlement. MEP’s back beefed-up environmental impact assessment directive.
Nieuwsbrief opMERkelijk, Commissie voor de milieueffectrapportage.

Meer informatie:

Milieu en klimaat, milieueffectrapportages, Europa decentraal
Voorstel richtlijn tot wijziging van de mer-richtlijn, Eerste Kamer
Aangenomen teksten tot wijziging van de mer-richtlijn, Europees Parlement