Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Europees Parlement neemt positie in over EU budget 2017

31 oktober 2016

Het Europees Parlement wil in 2017 meer geld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, het stimuleren van economische groei en hulp aan derde landen die kampen met grote migratiestromen. De resolutie over het EU-budget voor aankomend jaar werd afgelopen woensdag, 26 oktober 2016, in Straatsburg aangenomen door de Europarlementariërs.

Onderzoek en innovatie

Het Parlement wil € 1,24 miljard meer voor infrastructuur en onderzoek. Het gaat hier dan om de Connecting Europe Facility (CEF) en Horizon2020 fondsen. Dit bedrag was eerder uit het onderzoek fonds gehaald om het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) te financieren. Het Parlement is voornemens om het pre-EFSI budget van Horizon2020 geheel te herstellen.

Herziening MFK

Een deel van de aanvullende fondsen moet volgens het Europees Parlement komen uit een tussentijdse herziening van de plafonds voor het meerjarig financieel kader 2014 – 2020 waar nu over wordt onderhandeld. “De EU staat voor een aantal historische uitdagingen. Als we die willen aangaan, moeten we er wel de middelen voor hebben,” aldus Jens Geier, namens het Parlement verantwoordelijk in de onderhandelingen.

Landbouw

Daarnaast willen Europarlementariërs zo’n €600 miljoen extra voor de landbouw sector. Op de Europese begroting is op voorstel van de Europese Commissie €42,9 miljard uitgetrokken voor de ondersteuning van de landbouw. Het extra bedrag is bestemd voor de aanpak van de crisis op de zuivelmarkt en voor ondersteuning van boeren die zijn getroffen door de Russische boycot van Europese landbouwproducten.

Brexit

Er zijn uiteraard veel vragen over wat er met het Europees budget gaat gebeuren als de Britten daadwerkelijk uit de Unie zijn. Op de korte termijn, zolang de Britten nog lid zijn van de Europese Unie, zullen zij financieel aan het budget blijven bijdragen. Binnen de Commissie zijn de brainstormsessies over het volgende meerjarig financieel kader, na 2020 wanneer naar verwachting de Britten uit de EU zijn, reeds begonnen.

Positie Raad

De Raad had in september 2016 al positie ingenomen betreffende de EU begroting voor 2017. De ministers van Financiën van de lidstaten had een aantal bezuinigingen voorgesteld, voornamelijk op gebied van concurrentievermogen voor groei en banen. Het Parlement heeft zich in de aangenomen resolutie uitgesproken tegen deze plannen.

Tijdlijn

Nu dat het Europees Parlement positie heeft ingenomen over de begroting kunnen de onderhandelingen met de Raad van start gaan. Dit proces van conciliatie duurt drie weken, tot 17 november 2016. Mochten Parlement en Raad er samen niet uitkomen, dan moet de Europese Commissie met een nieuw begrotingsvoorstel komen.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Persbericht, Europees Parlement
Nieuwsbericht, Politico
Persbericht, Raad van de Europese Unie
EU-begroting 2017, Europese Commissie

X