Nieuws

Publicatie: 23 september 2019

Door:


Het Europees Parlement heeft afgelopen week (19 september) in Straatsburg een resolutie aangenomen waarmee het zich uitspreekt tegen het verlenen van patenten op fruit, groenten of dieren verkregen uit conventionele veredelingsprocessen, zoals kruising. Het Europees Octrooi Bureau (EOB) laat sinds 2015 patenten toe voor planten die zijn ontstaan uit traditionele kweektechnieken, in dit geval voor een tomaat en broccoli.

Vrije toegang tot genetisch materiaal is essentieel

Vrije toegang tot plantmateriaal is essentieel om de innovatie en het concurrentievermogen van de Europese plantenveredelings- en landbouwsector te stimuleren. Hiermee worden nieuwe rassen ontwikkeld, de voedselzekerheid verbeterd en de klimaatverandering aangepakt. Bovendien moet patentvrije toegang tot genetisch plantmateriaal worden gewaarborgd, om te voorkomen dat slechts enkele multinationals een monopolie hebben op plantenveredelingsmateriaal, ten nadele van de meerderheid van EU-boeren en consumenten. Het Europees Parlement roept met de resolutie de Europese Commissie op alles te doen om het Europees Octrooibureau (EOB) te overtuigen geen patenten te verlenen voor producten verkregen uit hoofdzakelijk biologische processen. Bovendien staat geen enkele van de 38 staten die het Europees Octrooiverdrag hebben ondertekend toe dat conventioneel genetisch materiaal wordt gepatenteerd.

Onzekerheid over aanvragen

Het definitieve oordeel over deze kwestie moet van de uitgebreide kamer van beroep van het EPO komen. Talloze patentaanvragen voor producten die zijn verkregen uit in wezen biologische processen in afwachting zijn van het besluit. Hierdoor worden zowel de aanvragers van deze patenten als degenen die hierdoor potentieel worden getroffen in onzekerheid gelaten.

Eerdere resolutie

In 2015 voorzag het Europees Parlement dat deze interpretatie van de EU-regels een negatieve invloed zou hebben op het Europese concurrentievermogen en zou leiden tot monopolisten op de voedselmarkt. Destijds riep het Europees Parlement in een resolutie ook al op tot het tegenhouden van patenten voor traditionele plantveredeling. De Europese Raad en de lidstaten van de EU spraken dezelfde zorgen uit en steunden de resolutie.
De Technische Kamer van Beroep van het EOB heeft destijds geconcludeerd dat een verbod op octrooien voor groente en fruit in strijd is met het Europees Octrooiverdrag.

Bron:

Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard, Europees Parlement
Resolutie van het Europees Parlement van 17 december 2015 over octrooien en kwekersrechten, Europees Parlement
Geen patenten op natuurlijk verkregen planten en zaden, Europees Parlement