Nieuws

Publicatie: 8 april 2019

Door:


Het Europees Parlement heeft op 4 april gestemd over het mobiliteitspakket. Het Parlement keurde met de stemming zijn standpunt goed om met de Raad te onderhandelen over herziene regels voor de terbeschikkingstelling van chauffeurs, rusttijden van chauffeurs en betere handhaving van de cabotageregels.

Eerlijkere concurrentie en bestrijding van illegale praktijken in het internationale vervoer

Om te kunnen vaststellen wanneer de regels door wegvervoerders worden overtreden, wil het Europees Parlement de bestaande beperking van het aantal cabotageritten (d.w.z. transportactiviteiten in een ander EU-land bij een grensoverschrijdende levering) vervangen door een tijdslimiet (3 dagen) en de registratie van grensovergangen door voertuigtachografen invoeren.
Om het gebruik van brievenbusbedrijven te bestrijden, moeten wegvervoersondernemingen substantiƫle activiteiten hebben in de lidstaat waar ze zijn geregistreerd. Aangezien exploitanten steeds vaker lichte bedrijfsvoertuigen gebruiken om vervoersdiensten aan te bieden, moeten die exploitanten ook de EU-normen voor transportbedrijven volgen.

Duidelijke regels voor het plaatsen van chauffeurs en minder bureaucratie voor operators

EU-brede regels voor de terbeschikkingstelling van chauffeurs zullen een duidelijk juridisch kader bieden voor de toepassing van regels voor detachering van werknemers in de vervoerssector, om administratieve rompslomp als gevolg van uiteenlopende nationale benaderingen te voorkomen en een rechtvaardige vergoeding voor chauffeurs te waarborgen.

Betere werkomstandigheden voor chauffeurs

De leden van het Europees Parlement hebben ook wijzigingen voorgesteld om te zorgen voor betere rustomstandigheden voor chauffeurs. Bedrijven moeten hun dienstregelingen zo organiseren dat chauffeurs met regelmatige tussenpozen (minimaal om de 4 weken) naar huis kunnen. Verder mag de verplichte rustperiode aan het einde van de week niet in de vrachtwagencabine worden doorgebracht.

Vervolg

Het Europees Parlement gaat nu op basis van het plenair goedgekeurde standpunt onderhandelen met de Raad en de Europese Commissie om tot een gezamenlijk akkoord te komen.

Bronnen:

Mobility package: Parliament adopts position on overhaul of road transport rules, Europees Parlement