Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement afgelopen maandag 18 januari 2016 de Europese Commissie over het Trade in Services Agreement (TiSA) heeft overhandigd, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze aanbevelingen moeten dienen als leidraad voor de Europese Commissie die namens de Europese Unie over dit verdrag onderhandelt.

Wat is TiSA?

TiSA is een handelsakkoord specifiek over de handel in diensten. Hierover onderhandelen momenteel 23 leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waaronder de EU. Samen vertegenwoordigen de deelnemende landen ruim 70% van de wereldhandel in diensten. De onderhandelingen zijn in 2012 gestart. Het voorzitterschap van de onderhandelingen rouleert tussen de Europese Unie, Australië en de Verenigde Staten.

TiSA is gebaseerd op het WTO verdrag General Agreement on Trade in Services (GATS) uit 1995. GATS biedt een algemeen regelgevend kader voor de handel in diensten voor alle leden van de WTO. Echter, in GATS zijn bijvoorbeeld geen afspraken gemaakt op het gebied van elektronische handel, het vrije internet of overheidsaanbestedingen. TiSA is een poging om op dergelijke terreinen internationale afspraken te maken, in afwezigheid van verdere voortgang op multilateraal niveau.

Inhoud TiSA

TiSA heeft als doel de markt voor diensten te openen en regels te verbeteren op gebieden als vergunningen, financiële diensten, telecom, e-commerce, maritieme transport en tijdelijke vestiging van professionele dienstverleners. Naar verwachting zal TiSA hoofdstukken krijgen over financiële dienstverlening, regelingen voor kennismigranten, overheidsaanbestedingen, informatievoorziening voor internationale ondernemers, zakelijke dienstverlening, transport, pakketbezorgdiensten, telecommunicatie en elektronische handel.

Over kwaliteitsvereisten, technische standaarden, beroepskwalificaties en andersoortige voorwaarden worden geen afspraken gemaakt in TiSA. Dit kunnen de deelnemende landen blijven regelen op nationaal niveau.

Aanbevelingen Europees Parlement

In het goedgekeurde rapport doet het Europees Parlement een aantal aanbevelen. Voorbeelden van aanbevelingen zijn: het wederzijds open stellen van de dienstenmarkt (de Europese markt is namelijk vooralsnog veel toegankelijker voor andere dienstverleners dan de markten van andere landen die deelnemen aan de onderhandelingen), het creëren van meer mogelijkheden voor hoogopgeleide Europese dienstverleners om ook buiten Europa diensten te verlenen, het verminderen van beperkende maatregelen voor dienstverleners en het verminderen van barrières voor midden- en kleinbedrijven.

Het Europees Parlement wil alle publieke diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg, sociale diensten, sociale zekerheid uitsluiten van de werking van TiSA. Ook audio-visuele diensten moeten uitgesloten worden.

Onderhandelingen

De Europese Commissie onderhandelt namens de Europese Unie. Lidstaten worden op de hoogte gehouden van de voortgang en inhoud van de onderhandelingsronden en daarnaast worden ook stakeholders, zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties, geconsulteerd.
Nadat de onderhandelaars van de Commissie een akkoord hebben bereikt, is er instemming nodig van zowel de Raad van Ministers als het Europees Parlement. Beide partijen kunnen geen inhoudelijke aanpassingen op het akkoord voorstellen, maar kunnen voor of tegen de ratificatie van het verdrag stemmen. Indien sprake is van een gemengd akkoord dan is ook instemming van de lidstaten vereist.

Door:

Madeleine Broersen, Europa decentraal

Meer informatie:

Persbericht: TiSA talks: open up new markets for EU firms but protect EU consumers and public services, 18 januari 2016, Europees Parlement
Trade in Services Agreement (TiSA), Europese Commissie
Kamerbrief over stand van zaken onderhandelingen Verdrag over de handel in diensten (TISA), 15 januari 2016, Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking