Europees Parlement pleit voor ambitieuze aanpak voedselverspilling

18 april 2017Duurzaamheid, milieu en klimaat

De milieucommissie in het Europees Parlement (ENVI) heeft maatregelen voorgesteld om voedselverspilling in de EU te halveren in 2030. Per jaar wordt 88 miljoen ton voedsel verspild. Europarlementariërs roepen de Europese Commissie op om bestaande restricties op voedseldonaties op te heffen en benadrukken dat een oplossing noodzakelijk is om de verwarring bij consumenten over houdbaarheidsdatum labels weg te nemen.

Maatregelen

Op dinsdag 11 april 2017 nam de ENVI commissie een resolutie aan waarin overheden in de EU worden opgeroepen om voedselverspilling te halveren in 2030. In de resolutie is een tussentijds doel van 30% in 2025 opgenomen. Leden van het Europees Parlement vragen de Europese Commissie om te bepalen of er in 2020 bindende reductie doelstellingen voor voedselverspilling moeten komen, en dit te reguleren indien nodig. Jaarlijks wordt 88 miljoen ton aan voedsel weggegooid. 53% van dit afval wordt veroorzaakt door huishoudens, 19% in voedselverwerking en 12% door catering.

Verantwoordelijkheid

In Europese landen wordt de meeste voedsel verspild aan het einde van de keten, bij distributie en consumptie. “Iedereen heeft een verantwoordelijkheid bij het aanpakken van dit probleem,” aldus de rapporteur in het Parlement Biljana Borzan. Er moet een gecoördineerde beleidsaanpak zijn op het gebied van etikettering, aansprakelijkheid en onderwijs.

Donaties

In de resolutie wordt de Commissie tevens opgeroepen om de BTW richtlijn te wijzigen. Expliciete belastingvrijstellingen voor voedseldonaties moeten mogelijk worden gemaakt. Daarnaast moet het fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) de mogelijkheid krijgen om de kosten van ophalen, transporteren, opslag en distributie van voedseldonaties te financieren.

Houdbaarheidsdatum

Nationale, regionale en lokale autoriteiten en andere belanghebbenden moeten, volgens het Europees Parlement, consumenten kennis bijbrengen over de systematiek van houdbaarheidsdata. Het onderscheid tussen ‘gebruiken voor’ en ‘tenminste houdbaar tot’ moet duidelijk worden gemaakt. De Commissie moet de mogelijke voordelen in kaart brengen van het verwijderen van bepaalde data op producten, zonder dat dit risico’s voor volksgezondheid of milieu veroorzaakt.

Verspilling

In de EU wordt 88 miljoen ton voedsel per jaar verspild. Dit komt neer op gemiddeld 173 kg per hoofd van de bevolking. De productie en het weggooien van voedsel leidt jaarlijkse tot 170 miljoen ton CO2 emissies. De grootste hoeveelheid voedselafval is te vinden in Nederland met 541 kg per hoofd van de bevolking per jaar. Met respectievelijk 76kg en 72kg, staan Roemenië en Slovenië onderaan dit lijstje.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Persbericht, Europees Parlement
Nieuwsbericht, ENDS Europe
Initiative on resource efficiency, eigen initiatief rapport EP Biljana Borzan

X