Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Europees Parlement presenteert standpunt EU-begroting 2019

29 oktober 2018Europees recht en beleid decentraal

Op 24 oktober en 25 oktober heeft het Europees Parlement met een ontwerpresolutie ingestemd waarin meer geld wordt uitgegeven dan in het voorstel van de Europese Commissie. Hiermee staat het standpunt van het Parlement in scherp contrast met het standpunt van de Raad van de EU, waarin meerdere budgetsverhogingen van de Commissie worden teruggeschroefd. De Raad van de EU bestaat uit de relevante ministers van alle lidstaten. Uiteindelijk moeten de Raad en het Parlement samen tot een compromis komen op basis van hun aanvankelijke standpunten.

Het Commissievoorstel en het standpunt van de Raad

De nadruk in het Commissievoorstel voor het Europese budget van 2019 ligt vooral op programma’s die innovatie en economische groei aanmoedigen. Als het aan de Commissie ligt krijgen het Erasmus+-uitwisselingsprogramma, het Horizon-2020-innovatieprogramma, het Connecting-Europe-Facility-infrastructuursprogramma en het Youth-Employment-programma in de nieuwe fondsenperiode allemaal grote budgetsverhogingen. Daarnaast wil de Commissie ook meer investeren in migratieprogramma’s en nieuwe voorstellen.

De Raad heeft vooralsnog echter een ander standpunt dan de Commissie. In een tegenvoorstel van 4 september stelde de Raad voor om de budgetsverhogingen van meerdere innovatie- en economische programma’s terug te schroeven, omdat de Commissie volgens de Raad heeft overschat wat noodzakelijk is.

 Standpunt van het Parlement

Op 24 en 25 oktober heeft het Parlement met een ontwerpresolutie ingestemd die haaks staat op het standpunt van de Raad en verdergaat dan het Commissievoorstel. Zo wordt in de ontwerpresolutie het Erasmus+-programma budget met € 362 miljoen verhoogd, samen met het Youth-Employment-programma dat met € 346,7 miljoen wordt verhoogd. Hiernaast worden de bezuinigingen van de Raad op de overige genoemde economische programma’s, zoals Horizon 2020, teruggedraaid.

Op gebied van cohesie wijkt het Parlementsstandpunt echter niet veel af van het voorstel van de Commissie. Waar de Raad het beschikbare geld voor het cohesiebeleid enigszins wil verminderen, geeft het Parlement aan voorlopig vast te willen houden aan de bedragen die de Commissie heeft voorgesteld.

Verdere gang van zaken

Nu het standpunt van het Parlement is gepresenteerd, zullen zowel de Raad als het Parlement een comité instellen om een compromisbegroting op te stellen. Indien deze niet binnen 21 dagen klaarligt, moet de Commissie een nieuw begrotingsvoorstel doen. Als er wel een compromisbegroting komt, moeten het Parlement en de Raad het compromis binnen 14 dagen goedkeuren. Als de compromisbegroting niet binnen die termijn is goedgekeurd, moet de Commissie een nieuw voorstel doen.

Bron:           

EU-begroting 2019: focus op jongeren, migratie en innovatie, persbericht Europees Parlement

Door:

Maxim Vennegoor en Chris Koedooder, Europa decentraal

Meer informatie:

Raad presenteert versoberd voorstel voor EU-begroting 2019, nieuwsbericht Europa decentraal
Begrotingsresolutie betreffende de EU-begroting 2019, Europees Parlement
2019 EU budget: Council adopts its position, Persmededeling van de Raad van de Europese Unie

X