Europees Parlement stemt voor ambitieuze energiebesparingsplannen

23 oktober 2017Klimaat

De commissie voor Industrie, onderzoek en energie (ITRE) in het Europees Parlement heeft begin oktober 2017 ingestemd met nieuwe maatregelen die ervoor moeten zorgen dat gebouwen in de EU efficiënter omgaan met energie. Vooral het belang van renoveren wordt benadrukt. Deze energiemaatregelen vallen onder het ‘schone energie voor alle Europeanen’ pakket, dat in 2016 door de Commissie werd gepubliceerd.

Maatregelen

Nieuwe en bestaande gebouwen in de EU moeten zeer energie-efficiënt en kostenbesparend zijn in 2050. Dit moet gerealiseerd worden door het stimuleren van renovaties, het ondersteunen van infrastructuur en netwerken voor elektrische voertuigen in nieuwe gebouwen en door betere monitoring van energieverbruik in gebouwen ter besparing van kosten. Binnen de EU zijn gebouwen verantwoordelijk voor zo’n 40% eindverbruik van energie. Het verbeteren van efficiëntie tegen 2050 levert dus directe voordelen.

Renovaties

Europarlementariërs willen een duidelijke strategie waarin zowel private als publieke gebouwen in 2050 een hoge energie-efficiëntie kennen. Leden van de ITRE-commissie stellen voor om energiebesparing benchmarks voor 2030 en 2040 te introduceren. Tevens willen zij meetbare voortgang indicatoren instellen, zodat geëvalueerd kan worden op welke wijze nieuwe gebouwen bijdragen aan de EU-doelen voor energie-efficiëntie. Op dit moment is zo’n 75% van de gebouwen niet energie-efficiënt, slechts 1% hiervan wordt ieder jaar gerenoveerd.

Elektrische mobiliteit

De ITRE-commissie wil dat infrastructuur en netwerken voor elektrische voertuigen worden geïntegreerd in alle nieuw te ontwikkelen gebouwen. Ook bij huidige renovaties moet hier rekening mee worden gehouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplaadpunten voor elektrische auto’s in gebouwen met meer dan tien parkeerplekken.

Meetbaar energieverbruik

Om de energie consumptie terug te dringen hebben de leden van de ITRE-commissie voor het gebruik van ‘smartness’ indicatoren gestemd. Dit meetinstrument moet helpen bij het aanpassen van gebouwen aan de wensen van de bewoners. Hoge standaarden voor gezondheid en luchtkwaliteit krijgen een hoge prioriteit.

Rapporteur

Bendt Bendtsen, de Deense rapporteur in de ITRE-commissie, is van mening dat lidstaten een duidelijke inzet moeten tonen en concrete acties moeten nemen in hun lange termijn planning. “Dit betekent onder andere het faciliteren van toegang tot investeringen, duidelijk maken aan investeerders dat energiebesparende renovaties ene prioriteit zijn en (decentrale) overheden in staat stellen om te investeren in goed presterende gebouwen.”

Vervolgstappen

Informele onderhandelingen met de Europese ministers zullen op korte termijn starten. Deze week buigt het volledige Europees Parlement zich over het rapport van Bendt Bendtsen tijdens de plenaire sessie in Straatsburg. Deze stemming bepaalt het onderhandelingsmandaat van het Parlement.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Buildings in the EU: highly energy-efficient and money-saving by 2050, nieuwsbericht Europees Parlement