Europees Parlement stemt in met 32% hernieuwbare energie

19 november 2018Klimaat

Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een overeenkomst met de lidstaten over de belangrijkste elementen van het pakket voor schone energie van de Commissie. Het Parlement ging akkoord met de bindende doelstelling dat in 2030 minimaal 32% van de energie die in de Europese Unie wordt geconsumeerd uit hernieuwbare energiebronnen moet komen.

Overeenkomst

Tijdens de plenaire vergadering van het Parlement op 13 november in Straatsburg is er gestemd ten voordele van de deals die onderhandeld werden door de onderhandelaars van de drie EU-instellingen in juni over een nieuwe energie-efficiëntierichtlijn, de richtlijn hernieuwbare energie (RED II) en nieuwe energieregulatieregelgeving.

In 2030 moet de energie-efficiëntie in de EU met 32,5% zijn verbeterd, terwijl het aandeel van energie uit hernieuwbare energiebronnen ten minste 32% van het bruto eindverbruik van de EU zou moeten bedragen. Beide doelstellingen moeten in 2023 worden herzien. Deze doelen kunnen alleen worden verhoogd en niet worden verlaagd.

De 32% uit hernieuwbare energiebronnen is vijf procent meer dan de 27% waarover vier jaar geleden een akkoord werd bereikt, maar drie procent minder dan wat het Europees Parlement begin dit jaar had gevraagd. Oorspronkelijk was er zelfs een ambitieniveau van 40% uitgesproken.

Vervolgstappen

Na goedkeuring door de lidstaten in de Raad in de komende weken, worden de nieuwe regels gepubliceerd in het Publicatieblad en treden zij 20 dagen na publicatie in werking. De verordening inzake governance zal rechtstreeks worden toegepast in alle lidstaten, terwijl de lidstaten de nieuwe elementen van de andere twee richtlijnen uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding in nationaal recht zullen moeten omzetten.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Energy: new ambitious targets on renewables and energy efficiency, persbericht Europees Parlement
MEPs pass clean energy agreements, ENDS Europe