Nieuws

Publicatie: 31 januari 2022

Door: en


Betere bescherming van burgers online, meer transparantie op online platforms en het stimuleren van innovatie, groei en concurrentievermogen op de interne markt. Dat zijn de doelstellingen van de Digital Services Act (hierna DSA, ofwel de Verordening zake digitale diensten) die eind 2020 door de Europese Commissie is voorgesteld. Op 20 januari heeft het Europees Parlement ingestemd met de ontwerptekst van de DSA. De goedgekeurde tekst zal nu als basis dienen voor de onderhandelingen met de Raad van de Europese Unie. Decentrale overheden dienen de regels uit de DSA in acht te nemen bij het uitvoeren van werkzaamheden.

Digital Services Act

De DSA is erop gericht om duidelijke verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsregels voor aanbieders van tussenhandelsdiensten te definiëren. Het gaat daarbij vooral om onlineplatforms, zoals sociale media en marktplaatsen. De verordening introduceert regels die ervoor zorgen dat internetgebruikers niet in contact komen met illegale goederen, inhoud of diensten en dat hun rechten online beschermd worden.

Wijzigingen door het Parlement

Voordat het Parlement instemde met het voorstel van de Commissie zijn er een aantal wijzigingen aangebracht. Zo wil het Parlement het gebruik van persoonsgegevens die vervolgens kunnen worden ingezet om minderjarigen en kwetsbare groepen te targeten verbieden. Ook het gebruikmaken van misleidende of manipulatieve technieken wordt verboden. Daarnaast wil het Parlement het mogelijk maken voor burgers om anoniem gebruik te maken van digitale diensten. Hetzelfde geldt voor het betalen met dergelijke diensten.

Het Parlement heeft sterke waarborgen opgenomen om ervoor te zorgen dat meldingen op een niet-willekeurige en niet-discriminerende manier worden verwerkt en met respect voor de grondrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting. Een overzicht van alle wijzigingen die zijn ingediend tijdens de plenaire vergadering van het Parlement vindt u hier.

Decentrale relevantie

Voor decentrale overheden zijn de regels uit de DSA belangrijk omdat zij burgers en (overheids)bedrijven moeten informeren over de geldende regels. Daarnaast wordt er van hen verwacht dat zij de regie uitvoeren over samenwerking en informatie-uitwisseling. De verplichtingen die uit de DSA voortvloeien gelden ook voor decentrale overheden wanneer zij bijvoorbeeld hun diensten online aanbieden. Burgers die gebruik maken van dergelijke diensten moeten daar dan anoniem gebruik van kunnen maken.

Bron

Wet inzake digitale diensten: veiligere digitale platforms voor gebruikers, Europees Parlement

Meer informatie

Digitale Overheid, Kenniscentrum Europa Decentraal
E-commerce, Kenniscentrum Europa Decentraal