Europees Parlement stemt in met EU-budget voor 2019

17 december 2018

Het Europees Parlement heeft op 12 december ingestemd met een EU-jaarbegroting voor 2019 waarin de focus ligt op jongeren, innovatie en migratie.

EU-jaarbegroting

De Europese Commissie presenteert elk jaar een ontwerpbegroting van de EU voor het volgende jaar aan de Raad en het Europees Parlement. Zowel de Raad als het EP moeten instemmen met de begroting. Op 23 mei 2018 presenteerde de Europese Commissie de ontwerpbegroting voor 2019.

De jaarbegroting bestaat uit vastleggingskredieten en betalingskredieten. Vastleggingskredieten zijn de kosten van alle in het lopende begrotingsjaar aangegane juridische verplichtingen die kosten meebrengen voor de komende jaren. Betalingskredieten zijn tijdens het lopende jaar daadwerkelijk betaalde bedragen, om toezeggingen uit voorgaande jaren te bekostigen.

EU-jaarbegroting 2019

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een compromis voor de jaarlijkse EU-jaarbegroting. De begroting voor 2019 omvat in totaal € 165,8 miljard aan vastleggingskredieten en € 148,2 miljard aan betalingskredieten. Dit is een toename van 3,17% aan vastleggingen en 2,37% aan betalingen in vergelijking met 2018.

De onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement verliepen stroef. Leden van het Europees Parlement eisten dat ongebruikte onderzoek financiering uit 2017 beschikbaar komt voor 2019, verschillende regeringen waren hier fel tegen vanwege de angst dat dit een voorbeeld zou worden voor de volgende EU-langetermijnbegroting waarover de onderhandelingen op dit moment lopen.

Uiteindelijk werd een compromis bereikt waarin het Europees Parlement deze eis inruilde voor meer financiering voor onderzoek, de bestrijding van jeugdwerkloosheid en het Erasmus+ programma.

De onderhandelingen over de jaarlijkse begroting staan ​​los van die over het financiële meerjarenplan van de EU, het meerjarig financieel kader.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

EU budget 2019 approved: focus on the young, innovation and migration, Europees Parlement
Provisional agreement reached on EU budget for 2019, Europese Raad