Europees Parlement stemt voor een sterker milieubeleid

24 september 2018Milieu

Het Europees Parlement heeft een sterke positie ingenomen op het gebied van het Europese milieubeleid. Zo namen de Europarlementariërs tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg een resolutie aan voor strengere maatregelen in het gebruik van plastic. Ook heeft de milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement een resolutie aangenomen voor een monitoringkader voor de circulaire economie.

Resolutie strengere maatregelen plasticgebruik

Europa moet uiterlijk in 2020 een volledig verbod op oxo-afbreekbare kunststoffen instellen en het gebruik van microplastics in cosmetica verbieden, zei het Europees Parlement donderdag toen het een resolutie over de EU-strategie voor kunststoffen aannam. De resolutie, opgesteld door de Belgische Europarlementariër Mark Demesmaeker (ECR), werd aangenomen met 597 stemmen voor.

“Mijn rapport is geen pleidooi tegen plastic, maar een pleidooi voor een circulaire plastic economie, waarin we op een duurzame en verantwoorde manier omgaan met plastic,” zei Demesmaeker. De resolutie dringt er bij de Europese Commissie op aan om stimulansen te creëren voor vissers om plastic afval uit zee te verzamelen.

In de resolutie staat dat lage prijzen voor fossiele brandstoffen, deels als gevolg van subsidies, gecombineerd met een gebrek aan vertrouwen en een tekort aan hoogwaardig aanbod, de secundaire ontwikkelingsmarkt in kunststoffen belemmeren. Er wordt bij de Europese Commissie op aangedrongen kwaliteitsnormen voor te stellen om het vertrouwen te vergroten, bijvoorbeeld bij het gebruik van gerecyclede kunststoffen voor voedselcontainers, en de nationale regeringen ertoe worden opgeroepen te overwegen de btw te verlagen op producten die gerecycled plastic bevatten.

Sinds de Plastic-strategie die in januari werd gepubliceerd als onderdeel van een bredere overgang naar een circulaire economie, heeft de Europese Commissie door een voorstel voor single-use plastics gepresenteerd. Hierin stelt de Commissie onder meer een verbod voor op verschillende wegwerpartikelen die vaak aanspoelen op de Europese stranden. Momenteel wordt het voorstel besproken door EP-leden en regeringsafgevaardigden in de Raad. De milieucommissie van het EP zal op 10 oktober haar standpunt over het voorstel bepalen, een volledige plenaire stemming volgt naar verwachting twee weken later.

Circulaire economie

De milieucommissie (ENVI) heeft nog een andere resolutie aangenomen waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen haar monitoringkader voor de circulaire economie te versterken aan de hand van indicatoren. De resolutie werd unaniem aangenomen met 44 stemmen voor, geen tegen.

In de ontwerpresolutie wordt voorgesteld een communicatieplan van de Europese Commissie in te dienen voor de invoering van een monitoringkader voor de circulaire economie, dat is samengesteld uit 10 indicatoren om na te gaan of lidstaten voldoende actie hebben ondernomen om hun doelstellingen voor de circulaire economie te verwezenlijken. De indicatoren kijken naar het gebruik van materialen, veranderingen in landgebruik, watergebruik en gebruik van verschillende soorten energie, broeikasgassen en andere emissies, biodiversiteit en afval.

Naar verwachting zal bij de volgende plenaire vergadering in oktober over de resolutie worden gestemd.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Plastics: MEPs call for wider bans, incentives to recycle, ENDS Europe

MEPs vote to strengthen EC’s circular economy framework, ENDS Europe

European Parliament votes in favour of microplastics ban, Chemical watch