Europees Parlement wijst mobiliteitspakket af

9 juli 2018

Op woensdag 4 juli heeft het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg de voorgestelde amendementen voor het mobiliteitspakket afgewezen. Het mobiliteitspakket is teruggestuurd naar de transportcommissie (TRAN) voor herziening. Het betreft de regels omtrent rij- en rusttijden, cabotage en de detachering van chauffeurs.

Gevolgen

De stemming van het Europees Parlement betekent dat er geen verdere verruiming van cabotage komt (binnenlands vervoer door een buitenlands bedrijf). Ook zou er met het mobiliteitspakket meer duidelijkheid moeten komen over detacheringsregels, waarbij werknemers uit een ander EU-land dezelfde beloning krijgen voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland. Ook het voorstel van de Nederlandse Europarlementariër Wim van de Camp (CDA) voor het afschaffen van het verbod op slapen in de cabine tijdens de verplichte lange rust van 45 uur voor chauffeurs is afgewezen.

De voorstellen worden nu in lijn met regel 59(4) van het Regelement van het EP teruggestuurd naar de transportcommissie voor heroverweging en zullen vervolgens opnieuw op de agenda van de plenaire vergadering van het EP komen. De voorgestelde herzieningen van de regels omtrent de detachering van chauffeurs, rij- en rusttijden en cabotage zijn onderdeel van het mobiliteitspakket, dat in mei 2017 is voorgesteld door de Europese Commissie.

Transportsector Noord-Nederland

Op 29 juni bracht een delegatie van het Europees Parlement, Europarlementariërs Matthijs van Miltenburg (D66), Wim van de Camp (CDA) en Tiemo Wölken (S&D), een bezoek aan Assen en Groningen om te zien wat er in de noordelijke grensregio (Noord-Nederland en Niedersachsen) gebeurt op het gebied van grensoverschrijdende spoorverbindingen en groene en slimme mobiliteit. ‘Het gaat pas echt leven als je ziet welke duurzame mobiliteitsinitiatieven er gaande zijn en wat voor impact de aanleg van spoortrajecten tussen Nederland en Duitsland hebben op de regio’, aldus Van Miltenburg.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Werkbezoek aan de Noordelijke proeftuin voor duurzame, slimme en grensoverschrijdende mobiliteit, nieuwsbericht Samenwerkingsverband Noord-Nederland
EP-leden sturen voorstellen Mobiliteitspakket terug naar commissie Vervoer, persbericht Europees Parlement