Europees Parlement wil hoger budget voor LIFE-programma

26 november 2018Regionaal beleid en fondsen

De milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement stemde op 20 november dat de nieuwe ronde van het LIFE-programma bijna € 2 miljard aan extra financiering zou moeten ontvangen.

LIFE

Het LIFE-programma van de Europese Unie is het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie. De algemene doelstelling van LIFE is bij te dragen aan de uitvoering, bijwerking en ontwikkeling van het EU-beleid inzake milieu en klimaat en wetgeving door projecten met een Europese meerwaarde te co-financieren. LIFE begon in 1992 en tot nu toe zijn er vier volledige fasen van het programma afgerond (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 en LIFE +: 2007-2013). Tijdens deze periode heeft LIFE ongeveer 3954 projecten medegefinancierd in de hele EU, wat ongeveer € 3,1 miljard bijdroeg aan de bescherming van het milieu.

Stemming

De Europese Commissie publiceerde op 1 juni 2018 het voorstel voor het LIFE-programma 2021-2027. In de stemming op 20 november keurde het Europees Parlement een amendement goed om de financiering te verhogen van € 5,5 miljard naar € 7,3 miljard. LIFE-projecten met betrekking tot het milieu ontvangen dan meer financiering dan in het voorstel van de Commissie.

EP-leden in de milieucommissie keurden een aantal andere amendementen op de tekst van de Commissie goed, waaronder een voorstel van rapporteur Gerben-Jan Gerbrandy (NL/D66) dat LIFE-financiering voor projecten die al door andere EU-programma’s worden gefinancierd, worden beperkt tot die projecten die helpen voorkomen dat het milieu- of klimaatsysteem van de EU wordt ondermijnd.

Andere wijzigingen in de tekst van de Commissie omvatten het invoegen van chemische stoffen en geluidshinder als afzonderlijke categorieën in de lijst van outputindicatoren van het programma, naast luchtkwaliteit, bodem, water en afval.

De behandeling van het nieuwe LIFE-programma in de plenaire vergadering van het Europees Parlement is nog niet bekend.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

MEPs push for LIFE funding boost, ENDS Europe