Europees Parlement wil meer ambitie klimaatdoelstellingen

29 oktober 2018Klimaat

Een meerderheid in het Europees Parlement heeft tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg aangegeven dat Europa veel ambitieuzer moet zijn om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De CO2-uitstoot zou in 2030 met 55 procent moeten zijn teruggedrongen vergeleken met 1990. De doelstelling is nu nog 40 procent.

Ambitieuzer Europa

Een meerderheid van 239 Europarlementariërs stemde voor de resolutie over de klimaatconferentie COP24 in Katowice later dit jaar. In de resolutie staat dat alle EU-beleidsmaatregelen nauw moeten aansluiten bij de langetermijndoelstellingen van het Akkoord van Parijs. De Europarlementariërs benadrukken dat de huidige toezeggingen van de partijen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) het broeikaseffect alleen beperken tot een temperatuurstijging van ongeveer 3,2 °C en zelfs niet in de buurt van 2 °C komen.

Ze zijn van mening dat de impact van een stijging van 2 °C op de wereldtemperaturen diepgaand is en hoogstwaarschijnlijk onomkeerbaar zou zijn, maar het kan worden voorkomen door het streefcijfer van 1,5 °C te volgen. De benodigde technologische oplossingen zijn beschikbaar en moeten worden ingezet.

55% in 2030

De Europarlementariërs gaven aan dat de overeenkomst tussen het Parlement en de Raad om de doelstellingen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te verhogen, zal resulteren in een reductie van broeikasgassen van meer dan 45% in 2030, maar dat de EU moet streven naar een vermindering van 55% in 2030.

COP24 Katowice

Van 3 tot en met 14 december vindt in Katowice, Polen de klimaatconferentie plaats. Klimaatwetenschappers waarschuwen in het klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot maximaal 1,5 °C om het risico op droogte, overstromingen, extreme hitte en andere ernstige gevolgen voor honderden miljoenen mensen te beperken. 195 landen hebben tijdens onderhandelingen begin oktober 2018 aangegeven het eens te zijn met dit klimaatrapport van de VN. Het rapport zal de leidraad vormen voor onderhandelingen over strengere maatregelen tijdens de klimaattop in Katowice.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Paris agreement: MEPs call for stepping up EU climate commitments, persbericht Europees Parlement