Europees Parlement wil overbevissing radicaal aanpakken

15 februari 2013

Het nieuwe Europese visserijbeleid moet volgens het Europees Parlement (EP) duurzamer. Hier drongen parlementariërs afgelopen woensdag 6 februari op aan tijdens de stemming over een radicaal hervormingsvoorstel. Ze willen daarmee een einde maken aan overbevissing. Dit wordt gezien als het grootste mankement van het huidige Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Ook wil het EP een verbod op het teruggooien in de zee van ongewenste, dode vis.

De Europese Commissie is verheugd over het resultaat van de stemming in het EP over het Commissievoorstel voor een nieuw gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Met dit stemresultaat maakt het EP de weg vrij voor onderhandelingen met de Raad die moeten uitmonden in een akkoord over het nieuwe beleid.

Optimale vangst voor vissers

Het uit 2011 daterende voorstel tot hervorming van het GVB is erop gericht de voorwaarden voor een rendabele werking van de EU-vissersvloot te creëren en de aquacultuur in de EU te bevorderen, ten bate van zowel de consument als de gemeenschappen die op deze sectoren zijn aangewezen. Het voorstel van de Commissie om de basisregels van het gemeenschappelijk visserijbeleid te hervormen, gaat uit van duurzaamheid. Dankzij een juist visserijbeheer moeten alle bestanden de kans krijgen te herstellen tot een dermate gezond niveau dat de vissers optimale vangsten kunnen doen. Het teruggooien van perfect eetbare vis komt neer op verspilling en moet worden afgeschaft, maar wel geleidelijk, volgens een proces met duidelijke verplichtingen en termijnen, om de vissers in staat te stellen zich aan te passen. Bij de besluitvorming over visserijbeheer moeten vissers en andere belanghebbende partijen inspraak krijgen en moet rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van de verschillende zeebekkens.

Damanaki

Europees commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij, Maria Damanaki, ziet het als volgt: “Met deze blijk van goedkeuring verleent een grote meerderheid in het Europees Parlement haar steun aan een ambitieuze hervorming van het GVB. Ik ben erg verheugd over dit stemresultaat, en met name over de steun van het Parlement voor een beleid op basis van een duurzame exploitatie van de visserijrijkdommen (vanaf 2015 overeenkomstig het beginsel van de maximale duurzame opbrengst) en een aan duidelijke termijnen gekoppeld teruggooiverbod dat korte metten moet maken met deze praktijk van verspilling, die wij ons niet langer kunnen veroorloven. Ik wil het Parlement feliciteren met deze belangrijke verwezenlijking.”

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Rapid, ‘Commission welcomes vote of European Parliament supporting its proposal for a new Common Fisheries Policy’, 6-2-2013
Europees Parlement, ‘Nieuws over de plenaire vergadering 4 – 7 februari 2013’, 4-2-2013

Meer informatie:

Vragen en antwoorden over de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid