Europees Parlement wil versnelde herplaatsing van asielzoekers

22 mei 2017Migratie

Asielzoekers uit Italië en Griekenland moeten sneller worden overgeplaatst naar de andere lidstaten van de Europese Unie. Dit pleitte het Europees Parlement afgelopen week. Uiterlijk in september 2017 dienen volgens de gemaakte Europese afspraken 160.000 asielzoekers te zijn overgeplaatst. Vooralsnog liggen de lidstaten niet op schema om deze doelstelling te halen.

Herplaatsing voor een eerlijke verdeling

Naar aanleiding van de verhoogde aankomst van migranten in de zomer van 2015 besloot de EU dat het nodig was om 160.000 asielzoekers vanuit Italië en Griekenland over te plaatsen naar andere Europese lidstaten. Deze herplaatsing zou namelijk zorgen voor een betere verdeling van vluchtelingen binnen de EU. Hierdoor worden Italië en Griekenland, de landen waar doorgaans de meeste migranten aankomen, ontlast.

De EU streeft ernaar dat enkel asielzoekers die hoogstwaarschijnlijk een asielstatus zullen verkrijgen, worden herplaatst. Hiermee wordt ook voorkomen dat asielzoekers waarvan hun verzoek waarschijnlijk wordt afgewezen onnodig lang binnen de EU verblijven. De aanvraag voor het verkrijgen van een asielstatus wordt namelijk pas behandeld in de ontvangende lidstaat. Hierdoor hoeven Italië en Griekenland zelf minder aanvragen af te handelen.

Echter, in september 2016 is er een wijziging van het eerdere besluit goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie, ondanks een negatief advies van het Europees Parlement. In deze wijziging staat dat ook vluchtelingen uit Turkije herplaatst mogen worden. Lidstaten mogen voor 54.000 van de 160.000 plaatsen ook de in Turkije verblijvende Syrische vluchtelingen overnemen.

Kritiek Europees Parlement

Er moet meer gedaan worden om de herplaatsing van vluchtelingen te bewerkstelligen, aldus het Europees Parlement. Tot op heden zijn namelijk slechts 18.418 asielzoekers overgeplaatst naar andere lidstaten. Ook de Commissie heeft recentelijk in haar voortgangsverslag benadrukt dat, hoewel herplaatsing is toegenomen, de gestelde doelstellingen niet lijken te worden gehaald. Bovendien zijn er enkele lidstaten die vooralsnog helemaal geen herplaatste asielzoekers hebben opgenomen. De Commissie overweegt om hiertegen inbreukprocedures te starten bij het Hof van Justitie EU, mocht er geen verandering plaatsvinden.

Wat is herplaatsing en hervestiging?

De besluiten voor het overplaatsen van asielzoekers zijn specifiek bedoeld voor een betere verdeling binnen de EU. De Commissie spreekt hier over herplaatsing. Dit wordt onderscheiden van de hervestiging van vluchtelingen uit derde landen naar de EU, bijvoorbeeld naar aanleiding van de overeenkomst tussen de EU en Turkije.

Gemeenschappelijk Europees beleid

De Commissie heeft inmiddels een voorstel gedaan tot vaststelling van een gemeenschappelijk pakket van regelingen met betrekking tot de herplaatsing en hervestiging van asielzoekers in de EU. Het gemeenschappelijk kader moet zorgen voor een betere en collectieve aanpak in de toekomst. Het Parlement en de Raad moeten hierover nog stemmen.

Tevens is er al een langlopend hervestigingsbeleid vanuit de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Nederland neemt in het kader hiervan de komende jaren ca. 500 vluchtelingen per jaar op.

Bronnen:

Hervestiging is onze gemeenschappelijke morele en politieke plicht, Persbericht Europees Parlement
EP urges EU countries to speed up relocation of refugees, particularly children, Persbericht Europees Parlement

Door:

Femke Salverda en Tiemen Peters, Europa decentraal

Meer informatie:

Asiel, Europa decentraal
Migratie, Europa decentraal
Herplaatsing en hervestiging, Factsheet Europese Commissie