Europees Plastic Pact: 25% meer plasticinzameling en recycling in 2025

6 maart 2020Duurzaamheid Milieu

Op vrijdag 6 maart hebben een groot aantal Europese landen en bedrijven het Europese Plastic Pact gelanceerd. Dit pact, een initiatief van Nederland en Frankrijk, stelt ambitieuze gezamenlijke doelen om tot een circulaire Europese plasticeconomie te komen. De ambities uit dit pact kunnen ook effect hebben op decentrale overheden, die immers verantwoordelijk zijn voor de inzameling van huishoudelijk afval.

Doel Plastic Pact

Het pact is een publiek-privaat initiatief en richt zich op het hergebruik en recyclen van plastic. Het gaat hierbij om plastic verpakkingsafval en single-use plastics. In 2025 moet alle verpakkingsplastic en single-use plastic zo ontworpen zijn dat het, waar mogelijk herbruikbaar is, maar op zijn minst recyclebaar. Het pact zet voor 2025 ook in op een reductie van 20% van nieuw gemaakte kunststoffen, waarbij de helft van die 20% moet voortkomen uit een vermindering van het gebruik van plastic.

Het doel van de ondertekenaars van het pact is om de collectie sorteer- en recyclefacilititen van alle hierboven genoemde plastics te verhogen met 25% in 2025. Daarbij moet er één kwaliteitsstandaard komen die ervoor zorgt dat de output van deze faciliteiten aansluit op de behoeften van de markt.

Rol decentrale overheden bij plasticreductie

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. Een groot deel van dit afval bestaat uit plastic, wat een verzamelnaam is voor allerlei verschillende soorten kunststoffen. Dit wordt deels gescheiden ingezameld als onderdeel van de PMD-fractie van huishoudelijk afval. In 2017 werd 59% van het plastic verpakkingsafval gescheiden ingezameld. Momenteel is het erg lastig deze plastic afvalstroom hoogwaardig te recyclen. Naar schatting wordt dan ook slechts 20% van het plastic daadwerkelijk zinnig hergebruikt. Als een groter gedeelte van het plastic herbruikbaar of recyclebaar is en er een grotere vraag wordt gecreëerd naar secundair plastic kan dit gemeenten helpen meer waarde uit deze secundaire grondstof te halen.

Door:

Fabian Wondergem en Jos Pees, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Europees Plastic Pact, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Meer informatie:

Kamerbrief Europees Plastic Pact, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
European Plastics Pact
Kunststofafval, Kenniscentrum Europa decentraal
Verpakkingsafval, Kenniscentrum Europa decentraal