Europees tolheffingssysteem: EP vraagt rekening te houden met regionale belangen

25 april 2013

De commissie transport in het Europes Parlement heeft ingestemd met een rapport van de Ierse Europarlementariër Jim Higgins (EVP) voor een geharmoniseerd stelsel van elektronische tolheffing (EETS) in de EU.

Higgins ziet vooral toekomst in toepassing van nieuwe technologieën voor tolheffing onder anderen via satellieten (GPS) en roept de Europese Commissie op om met nieuwe voorstellen te komen. Eerdere pogingen om tolsystemen in de Unie meer op elkaar af te stemmen zijn op niets uitgedraaid. Het rapport van Higgins is zeer actueel, gezien de ver gevorderde plannen in België om tolheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor personenvervoer gefaseerd in te voeren. De drie zuidelijke provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg maken zich zorgen over de gevolgen van eenzijdige tolheffing.

De rapporteur dringt aan om te komen tot een verordening voor EETS naar het voorbeeld van de roamingverordening voor mobiele telefonie. Bij die gelegenheid besloot de Commissie, na jaren van mislukte onderhandelingen en pogingen om operatoren tot een tariefverlaging te bewegen, een verordening neer te leggen die de operatoren er van de ene op de andere dag toe verplichtte samen te werken en hun tarieven voor mobiele telefonie te verlagen.

Bij toekomstige tolheffingssystemen staat het gemak voor de gebruikers voorop, maar moeten ook de prijzen eerlijker en transparanter, vooral voor gebruikers die niet in de lidstaat wonen waar de heffing plaatsvindt. De Ierse christendemocraat Higgins wil dat het beginsel “de vervuiler betaalt” wordt versterkt in de EU. Dat betekent dat de afgelegde afstand meetelt en er de facto sprake is van rekening rijden. Vignetten die de gebruiker voor een dag, week of jaar koopt, geven volgens de rapporteur geen accuraat beeld van het eigenlijke weggebruik.

De Vlaamse Europarlementariër Saïd El Khadraoui (PES) zei vorige week in de commissie transport dat zijn fractie zich kan vinden in de globale benadering van de rapporteur, maar dat er nog veel werk aan de winkel is. Aan elkaar grenzende landen moeten als tussenstap de gelegenheid krijgen om systemen op elkaar af te stemmen. Het einddoel voor de Vlaamse sociaaldemocraat is echter een volledig interoperabel tolheffingssysteem in de Europese Unie. “Zodat we met bv. een kastje in de auto probleemloos van noord naar zuid door Europa kunnen rijden.” Volgens El Khadraoui kan de Europese Commissie in dit verband ook zelf initiatieven nemen op gebied van co-financiering van de techniek van tolsystemen. Binnen het TEN-T programma zouden daar middelen voor gereserveerd kunnen worden.

In juni 2013 komt het rapport van Jim Higgins plenair in het Europees Parlement aan bod. De transportcommissie in het parlement nam de amendementen van de Nederlandse leden Corien Wortmann (EVP) en Peter van Dalen (ChristenUnie) over. De twee Europarlementariërs vragen aandacht voor de inwoners en bedrijven in grensregio’s als een lidstaat of regio besluit om tolheffing in te voeren, iets wat in België vanaf 2016 vermoedelijk het geval is. De ANWB is recent een campagne gestart tegen de Belgische plannen.

Door:

Bert Schampers, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Meer informatie:

Mededeling EETS Europese Commissie 2012
Ontwerpverslag Jim Higgins
Amendementen rapport Higgins
Campagne ANWB tegen plannen tolvignet België