Europese Agenda Stad: nieuwe partnerschappen bekendgemaakt

10 oktober 2016Betere regelgeving

Op 4 oktober is goedkeuring gegeven voor vier nieuwe partnerschappen voor de Europese Agenda Stad. Na de vier eerdere partnerschappen die gepresenteerd zijn tijdens het Nederlands voorzitterschap, zijn in Bratislava de partnerschappen; Banen en Vaardigheden, Circulaire Economie, Digitale Overgang en Stedelijke Mobiliteit geïntroduceerd

Europese Agenda Stad

De Europese Agenda Stad is in het leven geroepen om de stedelijke dimensie van de Europese Unie te benadrukken. De agenda dient ervoor te zorgen dat steden zich bewust worden van de verwikkelingen van verschillende beleidsterreinen in een stad. Een centraal doel van de Agenda Stad is om twaalf partnerschappen op te zetten met elk een ander thema. Deze partnerschappen zijn bedoeld om experts uit steden, regio’s en organisaties samen te brengen. Tijdens het Pact van Amsterdam op 30 mei 2016 zijn drie sporen ontwikkeld waar de Europese Unie partnerschappen kan ondersteunen;

  • betere regelgeving;
  • betere financiële instrumenten en toegang tot Europese fondsen;
  • Europees platform voor kennisdeling en samenwerking.

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap zijn er partnerschappen ontwikkeld op het gebied van migratie, luchtkwaliteit, betaalbaar inkomen en stedelijke armoede. Deze partnerschappen zijn ondertussen in werking getreden.

Vier nieuwe partnerschappen

In Bratislava zijn door het Slowaakse voorzitterschap, de Europese Commissie en het Nederlandse ex-voorzitterschap vier nieuwe partnerschappen voorgesteld;

  • banen en vaardigheden in de lokale economie (coördinatoren voor dit partnerschap zijn Roemenië, en de steden Rotterdam en Jelgava);
  • circulaire economie (coördinator is de stad Oslo);
  • digitale overgang (coördinatoren zijn Estland en de steden Sofia en Oulo);
  • stedelijke mobiliteit (coördinatoren zijn Tsjechië en de stad Karlsruhe).

De interesse in de partnerschappen vanuit steden was groot. Er zijn meer dan 200 aanmeldingen. Per partnerschap kunnen vijf steden deelnemen en input leveren. De coördinatoren zijn nu bekend, en Slowakije maakt voor november bekend welke steden in welk partnerschap plaats zullen nemen.

Momenteel zijn er dus acht partnerschappen gaande. Over de laatste vier partnerschappen; Energie Transitie, Duurzaam Gebruik van Land, Aanpassen aan het Klimaat en Innovatieve en Verantwoordelijke Overheidsopdrachten en de totstandkoming hiervan, zal tijdens het voorzitterschap van Malta verder besloten worden.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda

Bron:

Europese Agenda Stad, Agenda Stad