Europese begroting voor 2018 goedgekeurd

11 december 2017

Nadat de Raad de EU-begroting voor 2018 eerder goedkeurde, heeft nu ook het Europees Parlement groen licht gegeven. De begroting van 2018 voorziet meer steun voor werkloze jongeren en extra financiering voor de ondersteuning van kleine of middelgrote ondernemingen, onderzoek en uitwisseling van studenten. De vastleggingskredieten voor 2018 bedragen € 160,1 miljard en de betalingskredieten € 144,7 miljard.

Jongeren, groei en werkgelegenheid

Het Europees Parlement draait de bezuinigingen van de Raad van € 750 miljoen op het gebied van groei en werkgelegenheid terug. Daarnaast zorgt het voor een verhoging van de vastleggingskredieten voor het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren met € 116,7 miljoen. Er is nu in totaal € 350 miljoen beschikbaar om jongeren te helpen die op zoek zijn naar een baan.

Horizon2020

Daarnaast zijn de onderhandelaars van het Parlement erin geslaagd om, bovenop het begrotingsvoorstel van de Europese Commissie, extra middelen vrij te maken voor het stimuleren van groei en werkgelegenheid via Horizon 2020, Erasmus+ en COSME. De onderzoeksprogramma’s krijgen er € 110 miljoen bij, voor de internationale uitwisseling van studenten wordt € 24 miljoen en aan de steun voor kleine en middelgrote bedrijven wordt € 15 miljoen extra besteedt.

Vluchtelingen- en migratiecrisis

Het Europees Parlement heeft ook het budget voor agentschappen met veiligheid gerelateerde taken kunnen opvoeren. Zo krijgt Europol € 3,7 miljoen extra en 10 nieuwe medewerkers, Eurojust € 1,8 miljoen meer en 5 extra medewerkers en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken EASO ontvangt € 5 miljoen meer. Aansluitend werd de begroting voor het externe optreden van de EU op het gebied van migratie-uitdagingen met € 80 miljoen verhoogd in vergelijking met de ontwerpbegroting.

Verlaging

Er zijn niet enkel verhogingen. Wat Turkije betreft, hebben de leden van het Europees Parlement besloten de pretoetredingsfondsen met € 105 miljoen euro te verlagen. Dit komt als reactie op de verslechterende situatie op het gebied van democratie, rechtsstaat en mensenrechten in het land. Ook op het Europees solidariteitscorps wordt bezuinigd, hier komt uiteindelijk €30 miljoen minder beschikbaar dan werd voorgesteld.

Landbouw en klimaatbescherming

Het onderhandelingsteam van het EP heeft € 34 miljoen extra steun voor jonge boeren bemachtigd. Dit bedrag wordt ook ingezet om de jeugdwerkloosheid in plattelandsgebieden te verminderen. De middelen voor milieuvriendelijke landbouw worden met € 95 miljoen verhoogd.

Tevreden

“Het Parlement kan tevreden zijn met de EU-begroting voor 2018. Het was onze prioriteit om een extra stimulans te geven aan de programma’s die de EU versterken en voorbereiden op de toekomst en die de Europese burgers beschermen”, aldus Jean Arthuis (ALDE, FR), voorzitter van de commissie Begroting.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

EU-begroting 2018 goedgekeurd: steun voor jongeren, groei en veiligheid, persbericht Europees Parlement

Meer informatie:

Meerjarig financieel kader: planning van EU-uitgaven, Raad van de Europese Unie
Definitieve begroting, Europees Parlement en Raad van de Europese Unie