Europese stakeholders van bio-economie lanceren manifest tijdens bijeenkomst in Utrecht

18 april 2016Klimaat Milieu

Op 12 en 13 april jl. organiseerde het Nederlands voorzitterschap van de Raad een bio-economie conferentie voor Europese belanghebbenden. Gedurende de tweedaagse bijeenkomst zijn belangrijke stappen gezet richting een Europees manifest dat uiteindelijk van invloed is op de hernieuwde bio-economie strategie van de EU.

Bioeconomy stakeholders conference

De ‘bioeconomy stakeholders conference’ werd voor de vierde keer georganiseerd als onderdeel van de bio-economie strategie van de Europese Commissie. Het doel van de conferentie was het identificeren van kansen voor een versnelde transitie van een lineaire economie gebaseerd op fossiele brandstoffen, naar een circulaire economie gebaseerd op biobrandstoffen. Ook de barrières in deze overgang worden verkend. Zo’n 300 belanghebbenden uit Europese (mede)overheden, bedrijven, kennisinstellingen  en het maatschappelijk middenveld ontmoetten elkaar in Utrecht.

Sprekers

Keynote sprekers zoals Robert-Jan Smits (DG voor onderzoek en innovatie, Europese Commissie), Louise Fresco (voorzitter Raad van Bestuur, Wageningen Universiteit) en Markku Markkula (president van het Europees Comité van de Regio’s) gaven hun visie op de stappen naar een bio economie. “Nederland is een van de toonaangevende landen in de transitie naar een bio-economie”, aldus Smits. Hij benadrukte vervolgens dat als de EU van invloed wil zijn op de ontwikkelingen in de bio economie, dan moet er meer geïnvesteerd worden.

Louise Fresco onderschrijft deze noodzaak. Investeringen in het optimaliseren van fotosynthese voor de biobased economie en het gebruik van biomassa in onze economieën zijn vereist. Volgens Fresco is de bio-economie het optimaliseren van de biomassa die reeds bestaat. Veel landmassa is niet geschikt voor voedsel en kan gebruikt worden in de bio-economie, en 90% van de biomassa ligt in de zee. Innoveren is essentieel, alsook een continue dialoog tussen onderzoekers en de maatschappij.

duurzame en circulaire Bio-economie

De overgang naar een duurzame en circulaire bio-economie onafhankelijk van fossiele brandstoffen is onvermijdelijk. Door deze transitie kan de EU tegemoet komen aan uitdagingen zoals klimaatverandering, voedselzekerheid, ontbossing en de groei en banen agenda. Een bio-economie draagt op positieve wijze bij aan het behalen van de Millennium ontwikkelingsdoelen. De bio-economie heeft tevens veel sociaal economische invloed, het creëert banen in plattelandsgebieden en maakt industrieën meer concurrerend.

Europese bio-economie strategie

De huidige EU bio-economie strategie dateert uit 2012, hoofddoel daarin is het stroomlijnen van diverse beleidsmaatregelen op het gebied van duurzaamheid en bio-economie. De Europese Commissie heeft in 2016 een herziening van de bio-economie strategie gepland. Dit biedt een kans voor een nieuwe politieke impuls en oriëntatie. Stakeholders bijeenkomsten zoals deze in Utrecht en het daar gepresenteerde manifest zijn zeer belangrijk als input bij deze herziening.

Manifest

In dit manifest willen de stakeholders de grootste uitdagingen toelichten en de belangrijkste lijnen uitzetten voor beleidshervormingen. De stakeholders zijn overtuigd dat Europa een leider kan zijn op gebied van duurzame bio-economie. Europese (mede)overheden en bedrijven moeten investeringen in R&D, duurzame productie, innovatie, het opschalen van industrieën en betere regelgeving. Ook de connectiviteit tussen verschillende sectoren moet verbeteren, er moet rekening worden gehouden met de gehele keten (productie en consumptie).

Regionale verantwoordelijkheid

In het manifest is duidelijk de rol van regionale en lokale overheden benoemd. Europese steden en regio’s moeten een sleutelrol innemen in het verder ontwikkelen van de bio-economie. Er moet een koppeling gemaakt worden tussen regionale bio-economie strategieën en slimme specialisaties, waardoor nieuwe waardeketen ontstaan en werkgelegenheid kan worden gecreëerd. Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en rapporteur Bioeconomy namens het Comité van de Regio’s, Rogier van der Sande, was bij de bijeenkomst en blijft als waarnemer nauw betrokken bij ontwikkelingen in het manifest.

HNP seminar 26 mei

De ontwikkeling van de bio-economie is sterk verbonden met het circulaire economie pakket wat in december 2015 door de Europese Commissie is gepresenteerd. Deze link, interessante voorbeelden uit de Nederlandse praktijk en de visies van de Europese Commissie en het Europees Parlement worden besproken tijdens het seminar ‘Towards a resource efficient and low emission circular economy – Regions showing innovative solutions’. Dit wordt op 26 mei 2016 door het Huis van de Nederlandse provincies in Brussel georganiseerd. Noteer deze datum, 26 mei 2016, alvast in de agenda.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

European Bioeconomy manifesto launched in Utrecht, persbericht EU2016NL
Nieuwsbericht ‘Verslag eerste dag Bioeconomy Utrecht 2016’, Biobasedeconomy.nl

Meer informatie:

Website, Bioeconomy Stakeholder Conference Utrecht 2016
Manifest, European bioeconomy manifesto – building blocks
Bio-economie strategie, Europese Commissie