Europese burgemeesters spreken zich uit voor betere luchtkwaliteit

21 maart 2016Klimaat Vervoer

De burgemeesters van zo’n 20 Europese steden, waaronder Amsterdam en Rotterdam, stellen in een open brief van 15 maart jl. dat de hoge mate van luchtverontreiniging een gezondheidsrisico voor burgers vormt. Deze luchtvervuiling wordt voornamelijk veroorzaakt door het verkeer. De burgemeesters roepen in de brief op tot daadkrachtige EU-brede aanpak bij het reguleren van emissies.

Emissieschandaal

De stedelijke bestuurders richten zich in hun brief tot de Europese Unie en betreuren het recente besluit van leden van het Europees Parlement om autofabrikanten toestemming te geven om de normen voor de uitstoot van nieuwe dieselvoertuigen te verhogen. Dit besluit werd genomen enkele maanden na het Volkswagen emissieschandaal. Dieselauto’s zijn één van de grootste vervuilers in steden, door dit besluit wordt het voor de burgemeesters moeilijker om de gezondheid van burgers te beschermen.

Volksgezondheid

De ondertekenaars, onder andere de burgemeesters van Parijs, Athene, Madrid en Milaan, roepen hun overheden op niet te zwichten voor de belangen van bedrijfsleven en autofabrikanten, maar vooral het belang van volksgezondheid centraal te stellen. Zij refereren aan een recent onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waaruit blijkt dat binnen Europa jaarlijks 75.000 mensen eerder overlijden als gevolg van vervuilende uitstoot van motoren.

Londen

De burgemeester van Berlijn, Rome en Londen hebben de brief niet ondertekent. Boris Johnson, burgemeester van Londen, zegt te werken aan het terugdringen van luchtverontreiniging, maar de verwachting is dat de Engelse hoofdstad tot en met 2025 niet zal voldoen aan de EU limieten. Johnson is van mening dat het Verenigd Koninkrijk beter in staat is om verkeer en voertuigen te reguleren wanneer zij dit buiten de EU doen.

Acties

Een aantal Europese steden onderneemt reeds acties om de uitstootniveaus omlaag te krijgen. Zo is Madrid van plan om 50% van de auto’s in het historisch centrum van de stad te verbieden. Milaan en Parijs hebben reeds het aantal toegestane voertuigen in de stad verlaagd op dagen met veel smog. Oslo heeft een voorstel gepubliceerd dat ervoor moet zorgen dat in 2019 geen privé voertuigen meer door het centrum van de stad kunnen rijden.

Amsterdam en Rotterdam

Voor de Nederlandse steden Amsterdam en Rotterdam is eind 2015 door staatssecretaris Dijksma extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van luchtkwaliteit. Acties zijn hier gericht op een schoner openbaar vervoer, het faciliteren van meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en een sloopregeling voor vervuilende voertuigen.

Nederland

Als belangrijk onderdeel in de Europese Agenda Stad, één van de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap, zijn zogeheten thematische partnerships gecreëerd. Nederland heeft de coördinatie binnen het partnership Luchtkwaliteit op zich genomen. Samen met andere lidstaten, een aantal stedelijke gebieden en Europese instellingen zoals de Europese Commissie, wordt gewerkt aan een concreet actieplan. De nadruk ligt op betere regelgeving, een verbeterde inzet van beschikbare financiële instrumenten en betere uitwisseling  van kennis en ervaring. Het doel van het partnership luchtkwaliteit is om door middel van beleid en systemen een goede luchtkwaliteit te garanderen, en daarmee de volksgezondheid te waarborgen.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Artikel, Mayors of 20 European cities attack weak EU diesel pollution limits, The Guardian
Artikel, Europese burgemeesters tegen luchtvervuiling, Gemeente.nu
Artikel, Agenda Stad

Meer informatie:

Partnership luchtkwaliteit, EU Urban Agenda