Europese Commissie: beschikbaar stellen TenderNed geen staatssteun

2 februari 2015

Met het beschikbaar stellen van TenderNed, het Nederlandse online marktplein voor aanbestedingen, is geen staatssteun gemoeid. De Europese Commissie wees afgelopen week een klacht uit 2012 van concurrenten af die stelden dat de financiering van TenderNed door de overheid staatssteun met zich mee brengt. Door dit oordeel verandert er momenteel weinig voor decentrale overheden ten aanzien van hun gebruik van TenderNed.

Decentrale overheden kunnen dus ook na dit besluit van de Commissie gewoon de publicatiemodule voor aankondigingen van aanbestedingen via TenderNed blijven gebruiken. Dit is overigens ook wettelijk voorgeschreven in de Aanbestedingswet.

TenderNed

TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Het vermeldt alle aankondigingen van opdrachten van de overheid en stelt deze informatie kosteloos beschikbaar aan marktpartijen. Het is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken.

Klacht concurrerende partijen

De klacht bij de Europese Commissie was ingediend namens een aantal concurrerende organisaties van TenderNed die diensten voor e-aanbesteden in Nederland aanbieden. De klagers stellen dat de financiering van TenderNed staatssteun inhoudt die niet verenigbaar is met de interne markt. Zo zou TenderNed een onderneming zijn die economische activiteiten in de zin van de Europese staatssteunregels uitvoert. De activiteiten zouden derhalve niet als Dienst van Algemeen Belang (DAB) gekwalificeerd kunnen worden.

Andere kwesties

De klagers voerden naast staatssteun ook andere Europeesrechtelijke kwesties rondom TenderNed aan. Een aantal kenmerken van TenderNed zou volgens hen in strijd zijn met de Europese aanbestedingsrichtlijnen en inbreuk maken op Verdragsbeginselen. Zij haalden indirect ook de Europese mededingingsregels en DAEB aspecten aan. De Commissie gaat echter in haar beschikking enkel op het staatssteun aspect in.
Essentie van de beschikking Commissie

De Europese Commissie wijst de ingediende klacht in haar beschikking van 20 januari 2015 af. Zij geeft aan dat de activiteiten van TenderNed bestaan uit het ondersteunen van de aanbestedingsactiviteiten van Nederlandse overheidsinstanties en de verplichtingen van de Nederlandse Staat op grond van de aanbestedingsrichtlijnen.

Niet economisch

Volgens de Europese Commissie kwalificeren deze activiteiten niet als ‘economisch’ in de zin van het Europees staatssteunverbod. TenderNed handelt in de hoedanigheid van overheid wanneer zij aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven in staat stelt te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen om aankondigingen van opdrachten bekend te maken en overheidsopdrachten te plaatsen. Omdat deze activiteiten van TenderNed volgens de Commissie niet als ‘economisch’ gekwalificeerd kunnen worden, levert de financiering van TenderNed geen staatssteun op. Het Europees staatssteunverbod is immers enkel van toepassing op ondernemingen die economische activiteiten uitvoeren.

Decentrale relevantie

Voor decentrale overheden heeft de beschikking van de Europese Commissie op dit moment geen (nadelige) gevolgen. Aangezien de financiering van TenderNed door de Europese Commissie is aangemerkt als niet zijnde staatssteun, kan TenderNed haar activiteiten blijven uitvoeren en kunnen decentrale overheden blijven aankondigen via TenderNed.

Hof van Justitie

De klagers hebben echter al aangegeven het niet eens te zijn met de uitspraak van de Commissie en naar het Europees Hof van Justitie te stappen. Of het Hof het eens is met de uitspraak van de Commissie zal dus nog moeten blijken. Tot die tijd kunnen decentrale overheden in ieder geval gebruik blijven maken van TenderNed.

Door:

Lukas Ament en Charlotte Vroege, Europa decentraal

Bron:

Beschikking TenderNed, Europese Commissie

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Staatssteun en DAEB, Europa decentraal
Aankondigen en bekendmaken, Aanbestedingen, Europa decentraal
Nieuwsbericht, PIANOo
Website TenderNed
DAEB handreiking, pagina 22, Europa decentraal