Europese Commissie biedt hulp bij ontwikkeling slimme specialisatie strategie

9 oktober 2017

Vanaf nu kunnen Europese regio’s zich inschrijven voor twee proefprojecten van de Commissie. Als zij worden geselecteerd, kunnen zij profiteren van op maat gesneden financiële EU-steun en advies bij de omvorming van hun economieën en de modernisering van hun industrie.

Slimme specialisatie

De twee proefprojecten werden in juli 2017 door de Commissie gepresenteerd. Doel is Europese regio’s verder te helpen investeren in de gebieden waarin zij een concurrentievoordeel hebben en de nodige innovatie, veerkracht en groei te creëren om de mogelijkheden van de globalisering te benutten. Volgens Corina Crețu, commissaris voor Regionaal Beleid, moet een regio vijf dingen doen om zich in een geglobaliseerde economie in de waardeketen op te werken. Te weten: inzetten op innovatie, digitalisering en decarbonisatie, de vaardigheden van de burgers ontwikkelen en obstakels voor investeringen uit de weg ruimen.

Deadline

Eind september werden twee oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling gepubliceerd. Europese regio’s kunnen een aanvraag indienen tot en met 31 oktober 2017. De resultaten van de oproepen zullen begin december worden bekendgemaakt.

Oproep 1: Steun op maat voor regio’s in industriële overgang

Sommige regio’s hebben de prijs van de globalisering betaald maar er nog onvoldoende van kunnen profiteren. Vaak hebben zij aanzienlijk banenverlies geleden en hebben zij te kampen met een gebrek aan geschikte vaardigheden, hoge loonkosten en de-industrialisatie.

Regio’s die met deze specifieke problemen kampen, kunnen een aanvraag doen voor:

  1. Bijstand op maat door deskundigen van verscheidene afdelingen van de Europese Commissie. Zij zullen de regio’s helpen regionale economische transformatiestrategieën op te stellen.
    Afhankelijk van de specifieke regionale behoeften en troeven zal de Commissie externe deskundigen inhuren om de regio’s bij te staan in hun werkzaamheden. Dat kunnen bijvoorbeeld deskundigen in financiële instrumenten zijn, bedrijfsadviseurs of onderzoekers die werken aan geavanceerde fabricageprocessen. De Commissie zet per regio 200.000 euro opzij om de kosten voor die externe deskundigen te dekken. Het geld komt uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)
  2. Aanvullende steun van het Europees waarnemingscentrum voor clusters en industriële verandering om de regio’s te helpen een clusterbeleid op te zetten en beter samen te werken met lokale bedrijven, onderzoekscentra en universiteiten.
  3. Tot 300.000 euro uit het EFRO ter ondersteuning van een snelle uitvoering van de regionale economische transformatiestrategieën, mits die strategieën al voldoende ontwikkeld zijn.

De oproep is vooral bedoeld voor meer ontwikkelde en overgangsregio’s. Er zullen vijf regio’s worden geselecteerd. Afhankelijk van de belangstelling kan de Commissie de oproep herhalen en nog eens vijf regio’s selecteren, met een nieuw en vergelijkbaar budget.

Oproep 2: Interregionale partnerschappen om concurrerende Europese waardeketens te ontwikkelen

Dit proefproject is erop gericht financierbare interregionale projecten te commercialiseren en uit te breiden in prioritaire sectoren zoals big data, bio-economie, hulpbronnenefficiëntie, geconnecteerde mobiliteit, gezondheid en actief ouder worden of cyberbeveiliging.

Transnationale partnerschappen van regionale autoriteiten uit ten minste vier verschillende EU-landen waarbij universiteiten, onderzoekscentra, clusters en bedrijven betrokken zijn, kunnen steun van de Commissie aanvragen voor de ontwikkeling van hun projecten en het aanboren van nieuwe markten. Vijf tot tien geselecteerde partnerschappen krijgen steun op maat van speciaal binnen de Commissie opgezette teams van deskundigen uit verscheidene thema-afdelingen en externe deskundigen. In totaal wordt 1 miljoen euro uit het EFRO gebruikt om de ontwikkeling van die partnerschappen te ondersteunen.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Persbericht, Europese Commissie