Europese Commissie evalueert de Kaderrichtlijn Water

1 oktober 2018Betere regelgeving

Eén van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is sinds 22 december 2000 van kracht en tekent een uniform waterbeleid uit in de hele Europese Unie. De Europese Commissie is gestart met de evaluatie van deze richtlijn door een openbare raadpleging te openen. De consultatieperiode loopt tot en met maart 2019.

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water (2000/60/EC) is het meest uitgebreide instrument van het EU-waterbeleid en het voornaamste doel ervan is de watervoorraden en de waterkwaliteit van de EU te beschermen en te verbeteren. Ook beschermt de Kaderrichtlijn Water de EU-lidstaten voor de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte. De Kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten duurzaam met water om te springen. Hiervoor moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied.

De openbare raadpleging evalueert de Kaderrichtlijn Water, de richtlijn grondwater, de richtlijn kwaliteitsnormen en de overstromingsrichtlijn. Deze laatste is de katalysator voor het introduceren van een risicobeheerbenadering van wateroverlast in de EU.

Het doel van de evaluatie is om te kijken naar de relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, samenhang en EU-waarde van de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om de regelgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlichten.

Openbare raadpleging

De openbare raadpleging “Fitness Check of the Water Framework Directive and the Floods Directive” loopt van 17 september 2018 t/m 4 maart 2019. U vindt de openbare raadpleging hier.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Waterbescherming en -beheer, Europees Parlement
The EU Water Framework Directive, Europese Commissie