Europese Commissie geeft impuls aan potentieel van grensregio’s

Woensdag 20 september publiceerde de Europese Commissie de mededeling ‘Groei en samenhang in de grensregio’s van de EU bevorderen’ ter ondersteuning van grensregio’s. Hierin staat een aantal acties om het potentieel van grensregio’s beter te ontwikkelen. Zo wordt een speciaal forum van deskundigen opgericht dat zich bezig zal houden met het wegnemen van obstakels.

Mededeling Europese Commissie

De mededeling Groei en samenhang in de grensregio’s van de EU bevorderen bevat een aantal nieuwe maatregelen en een lijst van lopende initiatieven om de grensregio’s van de EU te helpen sneller en steeds dichter naar elkaar toe te groeien.

Concrete acties uit de mededeling zijn onder meer het instellen van een border focal point: een forum van Commissie deskundigen om obstakels voor grensoverschrijdende interactie uit de weg te ruimen, een nieuw online netwerk voor goede voorbeelden en data, de ondersteuning van pilot projecten en specifieke acties met betrekking tot obstakels voor grensoverschrijdende publieke dienstverlening.

Tweedaagse conferentie                                     

Ter introductie van de mededeling organiseerde de Europese Commissie, (DG Regio) een tweedaagse conferentie. Hier werden de acties, obstakels en oplossingen toegelicht en goede voorbeelden gepresenteerd. In navolging van de meervoudige thematiek van de obstakels in de grensregio’s waren onder andere DG Educatie, DG Transport, DG Gezondheid en DG Employment betrokken en aanwezig om het onderwerp vanuit alle invalshoeken te belichten. Uit de praktische voorbeelden van het bedrijfsleven en de publieke dienstverlening bleek dat deze samenwerking en betrokkenheid zeker noodzakelijk is om de praktische problemen op te lossen.

Sprekers conferentie

Eurocommissaris Cretu (Regionaal beleid) benadrukte de noodzaak van de mededeling. Er is weliswaar twintig jaar succesvolle grensoverschrijdende en transnationale samenwerking,  ondersteund door programma’s zoals INTERREG blijven in de grensregio’s obstakels en verschillen bestaan.

Ook Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van het Comité van de Regio’s, juicht het initiatief toe. Hij prees de mededeling omdat het van kennis over grensregio’s getuigt en een praktische aanpak toont. Ook hij noemde de INTERREG programma’s zeer succesvol en van groot belang voor de grensregio’s. Vooral de grote meerwaarde van de huidige people-to-people benadering werd door Lambertz benadrukt.

Jeroen Lenaers, Europarlementariër en zelf afkomstig uit de grensregio Limburg is blij met het commitment van de Commissie, om de soms complexe situatie in de grensregio’s te verbeteren. Hij geeft daarbij aan dat ook de lidstaten een rol hebben en roept ‘de hoofdsteden’ ook nadrukkelijk op om meer oog te hebben voor de grensgebieden.

Side event grensregio’s HNP 11 oktober

Op woensdag 11 oktober, in de Europese week van Regio’s en Steden, organiseert het Huis van de Nederlandse Provincies in samenwerking met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Vlaanderen, Euregio, ITEM en de Benelux Unie een bijeenkomst over dit onderwerp. Een viertal concrete grensoverschrijdende projecten wordt tijdens dit evenement gepresenteerd. Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie zal vervolgens hierop reageren.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal
Jody van Diemen, Team Europa VNG
Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Commissie richt forum van deskundigen op om obstakels voor grensoverschrijdende interactie uit de weg te ruimen, persbericht Europese Commissie
Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Dossier grensoverschrijdende samenwerking, VNG
Groei en samenhang in de grensregio’s van de EU bevorderen, mededeling Europese Commissie