Europese Commissie investeert € 30 miljard in baanbrekende innovatie

Op vrijdag 27 oktober 2017 kondigde de Europese Commissie aan hoe zij 30 miljard euro van het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, in de periode 2018-2020 gaat besteden. Tijdens de presentatie van het Horizon2020 werkprogramma werd duidelijk dat de Commissie meer focus wil op een aantal kritieke onderwerpen. Er wordt daarnaast 2,7 miljard euro gereserveerd voor het operationeel maken van de Europese Innovatieraad.

Horizon2020

Het Europees financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon2020, heeft een budget van 77 miljard euro. Het ondersteunt wetenschappelijke excellentie in Europa en heeft bijgedragen tot opmerkelijke wetenschappelijke doorbraken zoals de ontdekking van exoplaneten en gravitatiegolven. De komende drie jaar wil de Commissie met de financiering van onderzoek meer aandacht voor een kleiner aantal kritieke onderwerpen zoals migratie, veiligheid, klimaat, schone energie en digitale economie. Horizon 2020 zal ook meer de nadruk leggen op het stimuleren van baanbrekende en markt creërende innovatie.

Commissaris Moedas

Volgens Carlos Moedas, Eurocommissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie is wetenschap van essentieel belang voor de meest veelbelovende baanbrekende innovaties. “Europa is een wereldleider op het gebied van wetenschap en technologie en zal een belangrijke rol spelen bij de bevordering van innovatie. De Commissie stelt alles in het werk om onder meer samen met de nieuw opgerichte Europese Innovatieraad de talrijke innoverende ondernemers in Europa een springplank te bieden zodat zij kunnen uitgroeien tot wereldwijd toonaangevende ondernemingen.”

Europese Innovatieraad

De Commissie-Juncker onderstreept het belang van het creëren van optimale omstandigheden voor de vele innovatieve ondernemers in Europa. De Commissie is nu gestart met de eerste fase van de Europese Innovatieraad. Tussen 2018 en 2020 stelt de Commissie 2,7 miljard euro uit Horizon 2020 ter beschikking voor veelbelovende maar risicovolle innovatie om de markten van de toekomst te creëren. Bovendien gaat Horizon 2020 beter gebruikmaken van de “crack the challenge”-prijzen om baanbrekende technologische oplossingen te ontwikkelen voor urgente problemen waarmee onze burgers geconfronteerd worden.

Politieke prioriteiten

Het Horizon2020 werkprogramma voor 2018-2020 voorziet in grotere budgetten voor minder thema’s en ondersteunt de politieke prioriteiten van de Commissie:

  • koolstofarme en klimaatbestendige toekomst: 3,3 miljard euro;
  • circulaire economie: 1 miljard euro;
  • digitalisering en omvorming van de Europese industrie en dienstensector: 1,7 miljard euro;
  • veiligheidsunie: 1 miljard euro;
  • migratie: 200 miljoen euro

Vereenvoudiging

Nieuw in het werkprogramma is het pilotproject forfaitaire financiering. Dit is een eenvoudigere manier om deelnemers financiële ondersteuning te bieden. Daarbij zal de focus van ex-antecontroles worden verschoven van financiële controles naar de wetenschappelijk-technische inhoud van de projecten. Daarnaast blijft het programma ook betere synergieën met de Europese structuur- en investeringsfondsen promoten.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Horizon 2020 werkprogramma 2018-2020, Europese Commissie
Deelnemersportaal Horizon 2020, Europese Commissie