Europese Commissie keurt steun aan Grieks museum goed

7 februari 2014Staatssteun

Voor decentrale overheden is het mogelijk steun aan een museum met een lokaal karakter te verlenen, zonder dat dit (verboden) staatssteun oplevert. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Europese Commissie waarin zij oordeelt dat steun aan de bouw van een archeologisch museum op het Griekse eiland Kreta geen staatssteun behelst. De Commissie kwam tot deze conclusie omdat de steun geen ongunstige invloed heeft op het interstatelijke handelsverkeer. Dit is één van de vereisten om een maatregel als staatssteun te kunnen kwalificeren.

Structuurfonds

Het besluit om de bouw van het museum te financieren vloeit voor uit de wettelijke verplichting voor de Griekse overheid om de Griekse cultuur te beschermen. Met de bouw van het museum is ongeveer € 6 miljoen gemoeid. Het overgrote deel van dit bedrag zal gefinancierd worden vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Staatssteunregels

De Europese staatssteunregels kunnen ook van toepassing zijn bij financiering afkomstig uit Europese fondsen. Als een geldstroom onder de controle van een staat komt te staan, kunnen de Europese staatssteunregels van toepassing zijn, ongeacht de afkomst van de financiering.

Economische activiteit

De Commissie stelde vast dat het te bouwen museum diensten tegen een vergoeding gaat aanbieden. Aangezien deze diensten in een marktomgeving aangeboden worden, verricht het museum een ‘economische activiteit’ in de zin van de Europese staatssteunregels en dient zij als een ‘onderneming’ te worden aangemerkt.

Tussenstaatse handel

De Commissie acht het echter niet waarschijnlijk dat het interstatelijke handelsverkeer ernstig zal worden beïnvloed door de Griekse steun. Kreta is reeds een toeristische bestemming en het nieuwe museum zal Kreta niet significant aantrekkelijker maken dan het al is. Ook speelt mee dat het museum moeilijk te bereiken zal zijn met het openbaar vervoer. Hierdoor is de toeristische aantrekkelijkheid van het museum minimaal. Tot slot zal het museum niet op Europese schaal gepromoot gaan worden.

Geen verboden staatssteun

Vanwege het ontbreken van een negatief effect op het handelsverkeer tussen lidstaten, oordeelde de Commissie dat de steun aan het museum geen staatssteun in de zin van het Europees staatssteunverbod oplevert.

State Aid Modernisation (SAM)

De Commissie is momenteel bezig de huidige staatssteunregels, waaronder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), te vernieuwen en te moderniseren.

Culturele doelstellingen

Onderdeel van de herziening van de AGVV is dat maatregelen met een culturele doelstelling binnen het toepassingsgebied van de AGVV gaan vallen. Een melding bij de Commissie, zoals gedaan door de Griekse overheid in de hierboven besproken zaak, zal vaak niet meer nodig zijn. In dit artikel leest u meer over de toekomstige mogelijkheden om cultuur onder de AGVV te scharen.

Door:

Lukas Ament en Thomas Klink, Europa decentraal

Bron:

SA.36581, Europese Commissie

Meer informatie:

Services Europa decentraal

Europa decentraal besteedt veel aandacht aan de vernieuwing van de staatssteunregels en de gevolgen voor decentrale overheden. Onder andere aan de hand van een staatssteunagenda en een artikelenserie in de Europese Ster houdt Europa decentraal u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast organiseert het kenniscentrum op 20 maart 2014 een gratis voorlichtingsbijeenkomst over de belangrijkste wijzigingen op staatssteungebied. Tot slot kunt u als medewerker van gemeente, provincies of waterschap altijd kosteloos met uw vragen terecht bij de helpdesk van Europa decentraal.
Cultuur en staatssteun, Staatssteun, Europa decentraal
Praktijkvraag, Is overheidssteun aan musea toegestaan?, Europa decentraal