Europese Commissie kondigt call voor Connecting Europe Facility aan

17 december 2018

Op 5 december heeft de Europese Commissie een Connecting Europe Facility Transport call aangekondigd voor grensprojecten, zeehavens en minder spoorlawaai. De call is open van 8 januari tot en met 24 april 2019.

Connecting Europe Facility

Het financieringsinstrument Connecting Europe Facility (CEF) ondersteunt de ontwikkeling van duurzame en efficiënt onderling verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van transport, energie en digitale diensten. CEF-investeringen fungeren als een katalysator om verdere financiering aan te trekken van de particuliere sector en andere actoren uit de publieke sector.

Call CEF Transport

De Europese Commissie heeft nu voor het CEF-onderdeel transport een nieuwe call aangekondigd. Deze call zal opengaan op 8 januari 2019 en sluiten op 24 april 2019. Voor projecten op grensoverschrijdende trajecten is 65 miljoen euro beschikbaar vanuit de Connecting Europe Facility (CEF). Behalve voor wegen en spoorwegen op het uitgebreide netwerk geldt het werkprogramma ook voor zeehavens op het uitgebreide netwerk en hun aansluiting op achterlandverbindingen. De call is niet bedoeld voor projecten op het kernnetwerk, noch voor zeehavens op het kernnetwerk en binnenhavens. Voor het retrofitten van vrachtwagons met stillere remblokken is 35 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Informatiedag

Op 17 januari organiseert de Europese Commissie in samenwerking met INEA een informatiedag om de politieke prioriteiten en inhoud van de 2019 call verder toe te lichten. Tijdens deze informatiedag wordt er aan de aanwezigen ook praktische informatie aangeboden hoe een succesvol voorstel voor deze call te schrijven. Daarnaast ontvangen aanwezigen verdere achtergrondinformatie die relevant is voor een aanvraag- en evaluatieproces.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

2019 CEF Transport call for proposals, Europese Commissie