Europese Commissie laat Europese steden meepraten over Water Agenda 2030

Het Directoraat-generaal (DG) Klimaat van de Europese Commissie is op zoek naar Europese steden en andere lokale autoriteiten om deel te nemen aan een kerngroep voor de Urban Water Agenda 2030 (UWA2030). Steden die geïnteresseerd zijn om lid te worden van de UWA2030 kerngroep melden zich aan voor 7 april 2017 door te mailen naar barbara.anton@iclei.org.

Urban Water Agenda 2030

De kerngroep van UWA2030 zal een component zijn binnen het grotere Europese water beleid. In Leeuwarden werd in februari 2016 de Waterconferentie Cities & Water. Op deze conferentie, in het kader van EU 2020 Innovatie Unie, wisselden regionale overheden kennis uit over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van water. Na dit evenement gaven meerdere steden aan met hun Europese collega’s te willen samenwerken aan een beter Europees waterbeleid. De bescherming van watervoorraden en de aanpassing aan de klimaatverandering waren grote thema’s hierin.

Verwachte bijdrage leden

Onder het nieuwe platform, de UWA2030, probeert de Commissie een meer integraal waterbeheer in de Europese steden te realiseren. De UWA2030 rijkt uit naar gemeenten en andere publieke lokale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer op lokaal niveau (waterschappen) om hun stem te laten horen. De kerngroep zal geraadpleegd worden over de te ontwikkelen strategie en werkplan voor UWA2030 tussen april en oktober in 2017. De Europese Commissie heeft in een reglement beschreven wat de verwachte rol en bijdrage van de leden worden.

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Bronnen:

Reglement Urban Water Agenda 2030, ICLEI Europe
European Commission offers cities a say in Urban Water Agenda 2030, ICLEI Europe

Meer informatie:

Water, Europa decentraal
EU2020, Europa decentraal
Waterbeheer, Europa decentraal